TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 145 Aile İlişkileri, Ebeveynlik ve Aile Danışmanlığı

371 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeği

Ercan, N. (2009). The predictors of attitudes toward physical wife abuse: ambivalent sexism, system justification and religious orientation. (Master's thesis). Middle East Technical University The Graduate School of Social Sciences, Ankara.

Evlilikte Kırılmaya Özgü Affedicilik Ölçeği

Erkan, Z. (2015). Adaptation of the Marital Offence-Specific Forgiveness Scale for use in a Turkish cultural context. Social Behavior and Personality, 43(7), 1057–1070

Evlilikte Uyum ve Aile İşlevleri Ölçeği (Marital Adjustment and Family Functions Scale)

Söylemez, İ. (2011). Evlilik Uyum ve Aile İşlevleri Ölçeği geliştirme: güvenirlik ve geçerlik çalışması (Tıpta uzmanlık tezi). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

Evlilikte Yetkinlik Ölçeği

Cihan-Güngör, H. ve Özbay, Y. (2006). Evlilikte Yetkinlik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(29), 79-93.

Fisher Boşanmaya Uyum Ölçeği

Yilmaz, A. E., & Fışıloğlu, H. (2006). Psychometric properties of the Fisher Divorce Adjustment Scale in a Turkish divorced sample. Journal of Divorce & Remarriage, 45(1-2), 149-169. http://dx.doi.org/10.1300/J087v45n01_08

Fisher Boşanmaya/Ayrılığa Uyum Ölçeği-Kısa Formu

Yılmaz, A. E., Akyüz, Z., Bintaş-Zörer, P., Erarslan-İngeç, Ö., Öksüzler-Cabılar, B., & Tulum-Akbulut, S. (2021). Derivation and psychometric evaluation of the Fisher Divorce Adjustment Scale-Short Form in a Turkish sample. Journal of Divorce & Remarriage, 62 (1), 41-65. https://doi.org/10.1080/10502556.2020.1833291

Fiziksel Ceza Ölçeği

Şıngır, H. (1996). Anne ve babanın çocuğa uyguladığı ceza ile çocuğun anne ve babaya karşı sevgisi arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akara.

Gebelikte Eş Desteği Algısı Ölçeği

Yurdakul M, Beşen M, Alıcı D. (2020). Gebelikte Eş Desteği Algısı Ölçeği’nin(GEDAÖ) Geliştirilmesi: Güvenirlik veGeçerlik Çalışmaları. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 17(3), 258 – 266. https://doi.org/10.5222/HEAD.2020.83713

Geleneksel Annelik Ölçeği

Kılıçgün, M. Y., & Kılıçkaya, A. (2016). Geleneksel Annelik Ölçeği’nin psikometrik özellikleri: geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of the Human and Social Science Researches, 5(8), 2867-2881.

Gelin-Kayınvalide İlişkileri Ölçeği (GKİÖ)

Aydın, E. ve Canel, A. N. (2017). Anne-oğul bağlanmasının gelin-kayınvalide ilişkisi ve evlilik doyumunu yordamadaki rolü. Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-16. doi: 10.26695/mukatcad.2018.7

Genç-Anababa Çatışma Envanteri

Özgen, Ç. (1992). Genç-Anababa Çatışma Envanteri (GAÇE) geliştirilmesi, güvenirliği ve geçerliği (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Gençlik Dönemindeki Aile Sorunlarını Değerlendirme Ölçeği

Tuğrul, C. (1994). Gençlik Dönemindeki Aile Sorunlarını Değerlendirme Ölçeği: Faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 11(36), 25-43.

Gerçekçi Olmayan Aile Beklentileri Ölçeği

Balı, O. ve Dönmez, B. (2021). Gerçekçi olmayan aile beklentileri ölçeği’nin türk kültüründe geçerlik ve güvenirlik çalışması . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1-21 .

Ghent Ebeveyn Davranış Ölçeği (GEDÖ) Anne Formu

TURAN, T., KARTAL, A., KAPIKIRAN, N. A., KURBAN, N. K., & ZENCİR, M. (2016). GHENT EBEVEYN DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ (GEDÖ) ANNE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 5(1), 16-24.

Güven Esaslı Ebeveynlik Ölçeği

Damar, M. (2018). Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Parent As Secure Base Scale  – Mother Versıon. Milli Eğitim Dergisi , 47 (218) , 251-262.

Güvenli Üs Olarak Aile Ölçeği

Yılmaz, A. S. ve Deniz, M.E. (2019). Güvenli Üs Olarak Aile Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. V. Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitapçığı içinde (s. 726-743). İstanbul, Türkiye.

Helikopter Anababalık ve Özerklik Destekleyici Davranışlar Ölçeği

Çok, F., Güçlü, C. H., Özdoğan, H. K., & Topuz, S. (2022). Helikopter Anababalık ve Özerklik Destekleyici Davranışlar Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 55(2), 339-359. https://doi.org/10.30964/auebfd.886761 ‌

Helikopter Anne-Babalık Ölçeği

Okray, Z. (2016). Helicopter parenting and pelated issues: Psychological well being, basic psychological needs and depression on university utudents. Current Research in Education, 2(3), 165-173.

Helikopter Ebeveynlik Davranışları Ölçeği

Kömürcü-Akik, B., & Alsancak-Akbulut, C. (2021). Assessing the psychometric properties of mother and father forms of The Helicopter Parenting Behaviors Questionnaire in a Turkish sample. Current Psychology, 1-13. https://doi.org/10.1007/s12144-021-01652-4

Helikopter Ebeveynlik Ölçeği

Doğan, U., ve Adıgüzel, A. (2017, May). Helikopter Ebeveynlik Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. In 1 st Eurasian Conference on Language and Social Sciences Kongresi'nde sözel bildiri olarak sunulmuştur, Antalya.

İfade Edilen Kızgınlık Ölçeği

Özen, A. ve Sümer, N. (2013). Evlilikte kızgınlık, üzüntü ve suçluluk duygularının ifade biçimlerinin ölçümü. Türk Psikoloji Yazıları, 16(31), 36-55.

İfade Edilen Suçluluk Ölçeği

Özen, A. ve Sümer, N. (2013). Evlilikte kızgınlık, üzüntü ve suçluluk duygularının ifade biçimlerinin ölçümü. Türk Psikoloji Yazıları, 16(31), 36-55.

İfade Edilen Üzüntü Ölçeği

Özen, A. ve Sümer, N. (2013): Evlilikte kızgınlık, üzüntü ve suçluluk duygularının ifade biçimlerinin ölçümü. Türk Psikoloji Yazıları, 16(31), 36-55.

İlişki Özyeterlik Ölçeği

Akan, Y . (2019). İlişki Özyeterlik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 1601-1624. doi: 10.26466/opus.510391

İlköğretim Okullarındaki Müzik Eğitimine İlişkin Anne-Baba Tutumları Ölçeği

Güdek, B. ve Karakaya, İ. (2013). İlköğretim Okullarındaki Müzik Eğitimine İlişkin Anne-Baba Tutumları Ölçeğinin geliştirilmesi ve tutumların çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İlköğretim Online, 12 (2), 308-319. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/8585/106642

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi