TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 128 Kişilik ve Benlik

325 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Sorumluluk Ölçeği

Golzar, A. F. (2006). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine yönelik sorumluluk ölçeğinin geliştirilmesi ve sorumluluk düzeylerinin cinsiyet, denetim odağı ve akademik başarıya göre incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sosyal Ağ Kimlik Yönetimi Ölçeği

Barut-Tugtekin, E. & Dursun, Ö. Ö. (2020). Examining virtual identity profiles of social network users with respect to certain variables/Sosyal ağ kullanıcılarının sanal kimlik profillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi,, 10(2), 427-464. http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2020.015

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretime Yönelik Özgüven Ölçeği

Uysal, A. & Gürol, M. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretime Yönelik Özgüven Ölçeği’nin geliştirilmesi. International Journal of Field Education, 4(2), 70-82. https://doi.org/10.32570/ijofe.449077.

Sosyal Yardım Verenlerin Sosyal Yardım Algısı Ölçeği

Ortakaya, Ü. BEN. & Karagöl, ET (2022). Sosyal yardım verenlerin sosyal yardım algısı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması * . JOEEP: Gelişmekte Olan Ekonomiler ve Politika Dergisi , 7(1), 173-183 . https://dergipark.org.tr/en/pub/joeep/issue/66260/1043003 adresinden alınmıştır.

Spreitzer'in Psikolojik Güçlendirme Ölçeği

Uner, S., & Turan, S. (2010). The construct validity and reliability of the Turkish version of Spreitzer’s Psychological Empowerment Scale. BMC Public Health, 10, 117-124. doi:10.1186/1471-2458-10-117

STEM Etkinlikleri Öz Yeterlik Algı Ölçeği

Karakaya, F. & Yılmaz, M. (2022). STEM Etkinlikleri Öz Yeterlik Algı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 20(2), 610 – 629. DOI:10.37217/tebd.1095954

Stratejik Güven Ölçeği

Uçar, M.E. (2010). Üniversite öğrencileri ve üniversiteden mezun olan bireylerin sosyal sermaye düzeylerinin benlik biçimleri ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Subay Kişilik Özellikleri Testi

Sümer, H. C., Sümer, N., Çifci, S. ve Demirutku, K. (2000). Subay kişilik özelliklerinin ölçülmesi ve yapı geçerliği çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 15-40.

Tek Başına Olma Motivasyonu Ölçeği

Yazıcı, H., Altun-Kobul, F., & Özyazıcı-Kuzur, Ö. (2022). Tek Başına Olma Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne uyarlanması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(4), 1500-1511.

Tek Başına Olmayı Tercih Etme Ölçeği

Erpay, T. ve Atik, G. (2019). Tek Başına Olmayı Tercih Etme Ölçeği: Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Education Journal, 27(6), 2493-2500. doi:10.24106/kefdergi.3371

Tek Maddeli Narsisizm Ölçeği

Özsoy, E., Rauthmann, J F., Jonason, P K., Ardiç, K.(2017). Reliability and validity of the Turkish versions of Dark Triad Dirty Dozen (DTDD-T), Short Dark Triad (SD3-T), and Single Item Narcissism Scale (SINS-T). Personality and Individual Differences, 117(15), 11-14. DOI: 10.1016/j.paid.2017.05.019.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öz Yeterlik Ölçeği

Ozden, C., Tezer, M. & Atasoy, R. (2019). Developing technology and design course self-efficacy scale: A validity and reliability study. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 11(3), 186–197.

Tel-Aviv Denetim Odağı Ölçeği

Kurt-Ertübey, C. (1988). Çocuklarda denetim odağı ölçeği uygulaması (Yüksek Lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir

Temel Benlik Değerlendirmesi Ölçeği

Kaya, C. (2022). Preliminary psychometric validation of the Turkish version of the Core Self-Evaluations Scale for individuals with cancer in Turkey. Journal of Rehabilitation, 88(2), 66-73.

Tevazu Ölçeği

Büyüksevindik, B. ( 2018). Tevazu Ölçeği Geliştirme Çalışması (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

TIMSS 2015 Matematiksel Benlik Saygısı Ölçeği

Oyar, E. & Atar, H. Y. (2021). TIMSS 2015 Matematiksel Benlik Saygısı Ölçeğinin ifadelerinin bifaktör modellere göre incelenmesi. International Journal of Assessment Tools in Education, 8(2), 326-341. https://doi.org/10.21449/ijate.718670.

Toplulukçu Yeterlilik Ölçeği- Sağlık Çalışanları Versiyonu

Turğut ,N. (2017). Hastanede çalışan hemşire ve sağlık personeli örnekleminde “Sosyal İyi Olma Hali Ölçeği” ve “Toplulukçu Yeterlilik Ölçeği” geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Türk Örnekleminde Kendini Mükemmeliyetçi Gösterme Ölçeği

Balcı, A. , Kıral, E. , Kalafat, T. & Boysan, M. (2009). Kendini mükemmeliyetçi gösterme ölçeğinin Türk örnekleminde psikometrik özellikleri . Kriz Dergisi , 17 (3) , 23-32 . https://doi.org/10.1501/Kriz_0000000303

Türkçe Online Alışveriş İçin İstek Ölçeği

Savcı, M., Uğur, E., Ercengiz, M. & Grifftiths, M. D. (2021). The development of the Turkish craving for online shopping scale: A validation study. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-021-00490-6

Üç Büyük Mükemmeliyetçilik Ölçeği

Kilmen, S., & Arikan, S. (2019). The big three perfectionism scale: factor structure and measurement Invariance in Turkish sample. Journal of Psychoeducational Assessment, 381, 1-16. doi: https://doi.org/10.1177/0734282919846030

Uluslararası Kişilik Envanteri (IPI)

Yöyen, E. G. (2016). Uluslararası Kişilik Envanteri (IPI) kısa versiyonunun Türkçeye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik analizi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(4), 1058-1069.

Üniversite Öğrencileri İçin Kariyer İyimserliği Ölçeği

Kepir, D., Tuzgöl Dost, M. (2021). Üniversite Öğrencileri İçin Kariyer İyimserliği Ölçeğinin Geliştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (57) , 126-149.

Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Benlik Ölçeği

Çağlar, E., Aşçi, F. H., & Bilgili, N. (2017). Üniversite öğrencilerinde Fiziksel Benlik Ölçeği Türkçe sürümünün psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(6), 594. doi: 10.5455/apd.260937

Üniversite Öğrencilerinde Öz-Duyarlık Ölçeği

Gedik, Z. (2019). Üniversite öğrencilerinde öz-duyarlık ölçeği kısa formunun psikometrik özelliklerine ilişkin bir çalışma . İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi , 11(3) , 275-292 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaud/issue/46720/585997

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Ölçeği

Yaman, S. , Bal İncebacak, B. & Sarışan Tungaç, A. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Ölçeği’nin Ortaokul Düzeyine Uyarlanması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (62) , 208-233 . DOI: 10.21764/maeuefd.959033

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi