TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Şişirilmiş Benlik Duygusu Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Yılmaz, H. (2018). Narsizme giden yolun ilk adımı: “Şişirilmiş Benlik Duygusu Ölçeği" geliştirme çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(73), 1-16. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13860


Geliştiren/Uyarlayan
Hasan Yılmaz


Yıl
2018


Kaynak Adı
Narsizme giden yolun ilk adımı: “Şişirilmiş Benlik Duygusu Ölçeği" geliştirme çalışma


Dergi
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi


Cilt
6


Sayı
73


Sayfa Aralığı
1-16


Link:
http://www.asosjournal.com/Makaleler/417526391_13860%20Hasan%20YILMAZ.pdf


Dosyalar

Makale
PDF

Ölçek Formu
Word


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13860


Sorumlu Yazar
Hasan Yılmaz


İletişim
hasanyilmaz2001@hotmail.com


Ölçülen Özellikler
Ego Enflasyonu, Egosantrik Kişilik, Exaggerated, Şişirilmiş Benlik Duygusu


Alt Boyutlar
Bencillikte Enflasyon, Kendini Abartmada Enflasyon, Manipülasyonda Enflasyon, Sosyal Yönelimde Enflasyon


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

İlişkilerinde vermekten çok almak hoşuna gider; Kendi istek ve ihtiyaçları her zaman daha önemlidir; Mutluluğu başkalarından daha fazla hak ettiğine inanır; Başka insanların kendisinden üstün olduğunu görmekten rahatsızlık duyar.
Toplam Madde sayısı: 15


Kimlere Uygulanabilir
18 Yaş Üstü Yetişkinler


Derecelendirme
5'li Likert (1= Bana Hiç Benzemiyor= 1, Bende Bu Özellik Çok Az Var= 2, Bende Bu Özellik Biraz Var= 3, Genellikle Ben de Böyle Yaparım= 4, Aynı Benim Gibi= 5)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 15 ile 75 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır


Ölçek Değerlendirmesi

Yüksek puan Şişirilmiş Benlik Duygusunun yüksekliğini gösterir. Alt boyutlar birbiriyle kıyaslanırken, her alt boyut toplam puanı o alt boyuta ait madde sayısına bölünmelidir.


Geçerlik

lçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak ve maddelerin faktör
yüklerini belirleyerek boyutlandırabilmek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizine başlamadan önce verilerin uygunluğunu saptamak üzere Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi hesaplanmıştır. KMO değeri .88 bulunmuş ve Bartlett testi sonucu da χ2 = 2378.71, p = 0.000) anlamlı çıkmıştır. Birinci boyut faktör yükü .62 ile .69 arasında değişen 4 maddeden oluşmaktadır. İkinci boyut faktör yükü .58 ile .79 arasında değişen 4 maddeden oluşmaktadır. Üçüncü boyut faktör yükü .59 ile .75 arasında değişen 4 maddeden oluşmaktadır. Dördüncü boyut faktör yükü ise .66 ile .76 arasında değişen 3 maddeden oluşmaktadır. Tüm faktörler toplam varyansın %55.11’ini açıkladığı görülmüştür.


Güvenirlik

Ölçeğin 15 maddesinin güvenilirliği için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. “Sosyal Yönelimde Enflasyon” alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı .76, “Bencillikte Enflasyon” alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı .78 ve “Kendini Abartmada
Enflasyon” alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı .77, “Maniplasyonda Enflasyon ” alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı .79’dur. Ölçeğin tümü için elde edilen iç tutarlık katsayısı ise .90 olarak belirlenmiştir


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi