TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 10 Psikoloji

5.230 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Yenilikçi Davranış Ölçeği

Pala, O., ve Turan, N. (2020). Yenilikçi Davranış Ölçeğinin (YDÖ) Türkiye’ye uyarlama çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(3), 65-80.

Yenilikçi Düşünme Algı Ölçeği

Yiğit, N., Muradoğlu, B., ve Mazlum-Güven, E. (2019). Ortaokul öğrencilerinin yenilikçi düşünme algılarına yönelik bir ölçek geliştirme çalışması.Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı.İzmir, Türkiye.

Yenilikçi İş Davranışı Ölçeği

Baş, M. ve Balaman, F. (2021). Yenilikçi İş Davranışı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik-güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 485-510.

Yerel Yerleştirmeye (Adrese Dayalı Yerleştirmeye) Yönelik Guttman Tutum Ölçeği

Coşkun, M., İnam, B., & Turanlı, N. (2020). Liselere geçiş sistemi: Yerel yerleştirmeye yönelik Guttman Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Sakarya Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 152-165. doi: https://doi.org/10.19126/suje.64677

Yerinde Yaşlanma Ölçeği

Kalınkara, V., & Kapıkıran, Ş. (2017). Yerinde Yaşlanma Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 10(2), 54-66.

Yerleşim Çevrelerine İlişkin Tutum Ölçeği

Gökten, M. (1991). Toplu konutlarda insan-mekan ilişkileri (Doktora tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Yeşil İş Etiği Ölçeği

Bayram, V. ve Öztırak, M. (2023). Yeşil İş Etiği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması . JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, 8 (2) , 124-135.

Yeşil Kültür Ölçeği

Ayyıldız-Durhan, T., Akgül, B. M., & Karaküçük, S. (2022). Testing The Green Culture Scale on Turkish population: The Green Culture Scale (Yeşil Kültür Ölçeğinin Türk popülasyonu üzerinde sınanması: Yeşil Kültür Ölçeği). Journal of Human Sciences, 19(4), 569–581. https://doi.org/10.14687/jhs.v19i4.6286

Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği

Erbaşi, A. (2019). Yeşil Örgütsel Davranış ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Istanbul Management Journal, 86, 1-23. http://dx.doi.org/10.26650/imj.2019.86.0001

Yeşil Örgütsel İklim Ölçeği

Erbaşı, A. (2023). Green organizational climate: Measurement scale development and validation to measure green climate structure in organizations. Ege Academic Review, 23 (1), 59-74. https://doi.org/10.21121/eab.1086516

Yeşil Psikolojik İklim Ölçeği

Erbaşı, A. (2021). Yeşil Psikolojik İklim Ölçeği: Türkçe’ye uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39(4), 619-632

Yeşil Psikolojik İklim Ölçeği

Erbaşı, A. (2021). Yeşil Psikolojik İklim Ölçeği: Türkçe’ye uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39 (4), 619-632. https://doi.org/10.17065/huniibf.848308

Yetersizlik Duygusu Ölçeği

Akdoğan, R., & Ceyhan , E. (2014). Üniversite Öğrencileri İçin Yetersizlik Duygusu Ölçeği’nin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik analizleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(41), 117-128.

Yetersizlikten Kaçınma Çabası Ölçeği

Pekin, Z., & Deniz, M. E. (2023). Yetersizlikten Kaçınma Çabası Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması. Yaşadıkça Eğitim, 37 (2), 428-440. https://doi.org/10.33308/26674874.2023372569

Yetişkin Boşanmaya Uyum Ölçeği

Nazlı, S., Halisdemir, D., Gülleroğlu, H. D., ve Kiye, S. (2021). Yetişkin Boşanmaya Uyum Ölçeğinin geliştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,(57), 336-361. http://dx.doi.org/10.21764/maeuefd.757089

Yetişkin Ebeveyn Kabul-Red Ölçeği – Kısa Form

Dedeler, M., Akün, E., ve Durak-Batıgün, A.(2017). Yetişkin Ebeveyn Kabul-Red Ölçeği – Kısa Form’un uyarlama çalışması. , 30, 181-193. DOI:10.5350/DAJPN2017300302

Yetişkin Eğitimi Analiz Ölçeği

Dilbaz, E. & Bayrak, C. (2021). Yetişkin Eğitimi Analiz Ölçeği Kursiyer Formunun Geliştirilmesi ve Kursiyer Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . OPUS International Journal of Society Researches , 18 (42) , 5345-5377 . DOI: 10.26466/opus.901823

Yetişkin Eğitiminde Katılım Ölçeği

Yılmaz, M. B. (2020, 16-19 Eylül). Yetişkin Eğitiminde Katılım Ölçeği Geliştirmeye Yönelik Bir Araştırma [Bildiri sunumu]. Uluslarlarası Pegem Eğitim Kongresi, Diyarbakır, Türkiye.

Yetişkin Erteleme Ölçeği

Özer, B. U. (2014). Psychometric properties of Adult Inventory of Procrastination in a Turkish sample. Journal of Adult Development, 21(1), 43-47.

Yetişkin Kariyer Endişeleri Ölçeği Kısa Formu:

Şahin, S., Özaydun, S., ve Siyez, D. M. (2019). Yetişkin Kariyer Endişeleri Ölçeği kısa formu: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalışması.Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2(2), 166-193.

Yetişkin Kişilerarası Kabul Red Ölçeği

Turgut, T. & Erden-Çınar, S. (2022). The adaptation of adult interpersonal acceptance-rejection scale into Turkish and the examination of its psychometric properties. International Journal of Psychology and Educational Studies, 9(3), 677-690. https://dx.doi.org/10.52380/ijpes.2022.9.3.730

Yetişkin Kız – Anne Bağlanması: Yetişkin Bağlanma Ölçeği

Anafarta Şendağ, M. ve Kutlu, F. (2019). Adult Daughter-Mother Attachment: Psychometric Properties of Turkish Version of Adult Attachment Scale. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 10(4), 451 – 466.http://doi.org/10.21031/epod.553763

Yetişkin Merhamet ölçeği

Nas, E. ve Sak, R. (2022). Yetişkin Merhamet Ölçeği’nin geliştirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(2), 535-548. doi:10.18069/firatsbed.1037168

Yetişkin Mizaç Ölçeği

Gölcük, M. & Kazakberument, S. (2022). Yetişkin mizaç ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları .Ayna Klinik Dergisi, 9 (2) , 404-423. https://doi.org/10.31682/ayna.1051763

Yetişkin Motivasyon Ölçeği

Tulunay, A., Ö. ve İhtiyaroğlu, N. (2019). Yetişkin motivasyon ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Education Journal, 27(2), 611-620. doi:10.24106/kefdergi.2612

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi