TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

80 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik Beklentilere İlişkin Stres Envanteri

Kelecioğlu, H., & Bilge, F. (2009). Akademik Beklentilere ilişkin Stres Envanterinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 148-157.

Akademik Özyeterlik Ölçeği

Yılmaz, M., Gürçay, D., ve Ekici, G. (2007). Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 253-259.

Akademik Özyeterlilik Ölçeği

Ekici, G. (2012). Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43 , 174-185.

Akademik Tükenmişlik Ölçeği

Tümkaya, S. (2000). Akademik Tükenmişlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19), 128-133.

Algılanan Beden Okuryazarlığı Ölçeği

Munusturlar, S., ve Yıldızer, G. (2020). Beden eğitimi öğretmenleri için Algılanan Beden Okuryazarlığı Ölçeği’nin faktör yapısının Türkiye örneklemine yönelik sınanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 200-209. doi: 10.16986/HUJE.2019049146

Beden Eğitimi Öğretmenleri İçin Algılanan Beden Okuryazarlığı Ölçeği

Munusturlar, S., & Yıldızer, G. (2020). Beden Eğitimi Öğretmenleri için Algılanan Beden Okuryazarlığı Ölçeği’nin faktör yapısının Türkiye örneklemine yönelik sınanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 200-209. doi:10.16986/HUJE.2019049146

Beery-Buktenica Gelişimsel Görsel Algı Testi

Ercan, Z. G., ve Aral, N. (2011). Beery-Buktenica Gelişimsel Görsel-Motor Koordinasyon Testinin altı yaş (60-72 Ay) Türk çocuklarına uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41,136-145.

Bilgisayar Öğretmenliği Öz-yeterlilik Ölçeği

Akkoyunlu, B., Orhan, F. ve Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için" bilgisayar öğretmenliği öz yeterlik ölçeği" geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1-8.

Bilgisayar Öz-yeterlik Algısı Ölçeği

Işıksal, M. ve Aşkar, P. (2003). İlköğretim öğrencileri için matematik ve bilgisayar öz-yeterlik algısı ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 109-118.

Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ)

Kılıçer, K., ve Odabaşı, H. F. (2010). Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 150-164.

Birleştirilmiş Sınıf Özyeterlik Ölçeği

Sağ, R. (2011). Birleştirilmiş Sınıf Öğretmeni Olmaya Yönelik Özyeterlik Ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 386-397.

Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ekici, G. (2002). Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (BÖLDYTÖ). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 62-66.

Biyoloji Öz-yeterlik Ölçeği

Ekici, G. (2005). Biyoloji öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 85-94.

Bracken Temel Kavram Ölçeği

Bütün Ayhan, A., ve Aral, N. (2007). Bracken Temel Kavram Ölçeği-gözden geçirilmiş formunun altı yaş çocukları için uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 42-51.

Çevresel Tutum Ölçeği

Uzun, N., ve Sağlam, N. (2006). Orta öğretim öğrencileri için Çevresel Tutum Ölçeği geliştirme ve geçerliliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 240-250.

Cinsel Sağlık Bilgi ve Tutum Envanteri

Esen, E. ve Siyez, D. M. (2017). Cinsel sağlık eğitimi programının 9. sınıf öğrencilerinin cinsel sağlık bilgi düzeyleri ve tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 32 (3): 560-580.

Değerlendirme Tercihleri Ölçeği

Gülbahar, Y., ve Büyüköztürk, Ş. (2008). Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 148-161.

Düzgün Dairesel Hareket Kavram Yanılgısı Testi

Kızılcık, H. Ş., ve Güneş, B. (2011). Düzgün Dairesel Hareket Konusunda Üç Aşamalı Kavram Yanılgısı Testi Geliştirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 278-292.

Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği (EF-ÖMÖ)

Şahin, A. E. (2009). Eğitim fakültesinde hizmet kalitesinin Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Ölçeği (ef-ömö) ile değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 106-122.

ESSBASE Okulu-Tükenmişlik Ölçeği

Tomaszek, K. & Muchacka Cymerman, A. (2019). Polish Adaptation of the ESSBS School-Burnout Scale: Pilot Study Results. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 418-433. https://doi.org/10.16986/HUJE.2018043462

Fen Bilgisi Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği

Candaş, B., ve Özmen, H. (2020). Fen Bilgisi Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(4), 746-758. http://dx.doi.org/10.16986/HUJE.2019052872

Geometriye Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği

Günhan, B. C. ve Başer, N. (2007). Geometriye yönelik öz-yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 68-76.

Günlük Yaşam Kimyası Tutum Ölçeği

Koçak, C., ve Önen, A. S. (2012). Günlük Yaşam Kimyası Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 318-329.

İlköğretim Sınıf Rehberlik Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri Ölçeği

Yazgünoğlu, S. S. ve Demirel, M. (2012). Okul ve sınıf rehber öğretmenlerinin ilköğretim ve ortaöğretim kurumları sınıf rehberlik programına ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 2(2012), 244-255.

İnternet Bağımlılık Ölçeği

Gününç, S., ve Kayri, M. (2010). Türkiye’de internet bağımlılık profili ve İnternet Bağımlılık Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik-güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 220-232.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi