TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

21 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademisyenlere Yönelik Mesleki Motivasyon Ölçeği

Zeynel, E. ve Çarıkçı, İ.H. (2017). Akademisyenlerin mesleki motivasyon algı düzeyini ölçmeye yönelik bir mesleki motivasyon ölçeğinin tasarımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(3), 125-148.

Bilim İnsanları Arasında Finansal Okuryazarlık Tutum ve Davranış Ölçeğinin

Özdemir, F. S., Bengü, H., Bulut, E. ve Çelik, S. (2021). Bilim insanlarının finansal okuryazarlık tutum ve davranışları üzerine bir araştırma: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 449-482.

Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Namlu, A. G. (2004). Bilişötesi öğrenme stratejileri ölçme aracının geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2). 123-136.

Bilişötesi Ögrenme Stratejileri Ölçegi

Namlu, A. (2004). Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçme Aracının gelistirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalısması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 123-136.

Bilisötesi Ögrenme Stratejileri Ölçegi

Namlu, A. G. (2004). Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçme aracının geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2), 123-136

Çatışma Çözme Becerilerine Yönelik İhtiyaçlar Ölçeği

Koruklu, N., Totan, T., & Sağkal, A. G. A. S. (2015). Çatışma Çözme Becerilerine Yönelik İhtiyaçlar ve Çatışma Durumlarını Yönetme Becerileri Ölçeklerinin geçerlik ve güvenirliği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 17-32.

Çatışma Durumlarını Yönetme Becerileri Ölçeği

Koruklu, N., Totan, T. ve Sağkal, A.. (2015). Çatışma Çözme Becerilerine Yönelik İhtiyaçlar ve Çatışma Durumlarını Yönetme Becerileri Ölçeklerinin geçerlik ve güvenirliği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 17-32. http://dx.doi.org/10.18037/ausbd.75744

Dile Getirme Davranışı (Voice Behavior) Ölçeği

Çavmak, D. ve Demirtaş, Ö. (2020). Dile Getirme Davranışı (Voice Behavior) Ölçeğinin Türkçe adaptasyonu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 17-28. https://doi.org/10.18037/ausbd.758025

Dindarlık Ölçeği

Özer, G., Özbek, V., Elçi, M., & Aydın, K. (2015). Concurrent validity of different religiosity scales used in researches of marketing ethics and a proposal for a new religiosity scale, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 15-28.

İkili Havayolu Taşımacılığı Anlaşmalarının Değerlendirilmesi Ölçeği

Gerede, E. (2011). Türkiye’nin ikili havayolu taşımacılığı anlaşmalarının havayolu yönetimine etkileri açısından değerlendirilmesine yönelik Bir Ölçek önerisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 29- 50.

İlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeği

Yaşar, Ş. ve S Anagün, Ş. (2008). İlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeği' nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8(2), 223- 236.

İnternete Yönelik Tutum Ölçeği

Karadeniz, A. ve Akpınar, E. (2017). İnternete Yönelik Tutum Ölçeği: Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 19-28.

İnternete Yönelik Tutum Ölçeği

Karadeniz, A. ve Akpınar, E. (2017). İnternete Yönelik Tutum Ölçeği: Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 19-27. https://doi.org/10.18037/ausbd.415626

Öğretmenlerin Kişiler Arası Motivasyon Stilleri

Kanadlı, S., & Bağçeci, B. (2016). Öğretmenlerin kişiler arası motivasyon stilleri: Öğrenme iklimi ölçeğinin Türkçe versiyonu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 1-12.

Otel İşletmeleri İşgörenleri İş Tatmini Ölçeği

Kaya, İ. (2007). Otel İşletmeleri İş görenlerinin İş Tatminini Etkileyen Faktörler : Geliştirilen Bir İş Tatmini Ölçeği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 355-372.

Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkilerin Etkinliğini Ölçme

Çelebi, E. (2021). Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerin etkinliğini ölçme: Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının karşılaştırılması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 81-98. https://doi.org/10.18037/ausbd.902563

Tüketici Market Seçimi Ölçeği

Yılmaz, V., Aktaş, C., & Celik, H. E. (2007). Development of a scale for measuring consumer behavior in store choice. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.(7)1, 171- 184.

Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği (TSKÖ)

Güler, Ş. ve Sezgin, M. (2019). Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği (TSKÖ). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 517-530.

Yenilikçi Davranış Ölçeği

Pala, O., ve Turan, N. (2020). Yenilikçi Davranış Ölçeğinin (YDÖ) Türkiye’ye uyarlama çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(3), 65-80.

Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeği

Kaba, İ., Erol, M. ve Güç, K. (2018). Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeğinin geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 1-14.

Yöneticiler İçin Psikolojik Sözleşme Ölçeği

Gerçek, M. (2018). Yöneticiler İçin Psikolojik Sözleşme Ölçeği: Bir ölçek geliştirme, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(4), 193-212.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi