TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ergen için Öz-Şefkat Ölçeği-Kısa Formu (ÖŞÖ-KF)

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji » 128 Kişilik ve Benlik


Kaynak Türü
Bildiri Kitabı


Kaynak/Referans

Büyüköksüz, E., & Erözkan, A. (2019). Öz-Şefkat Ölçeği-Kısa Formu (ÖŞÖ-KF): Ergen Örnekleminde Ölçek Uyarlama Çalışması. Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapy and Research, 10(Supplement 1),17.


Geliştiren/Uyarlayan
Atılgan Erözkan, Engin Büyüköksüz


Yıl
2021


Kaynak Adı
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapy and Research


Sayfa Aralığı
17


Link:
https://www.jcbpr.org/index.php?fulltxt=140059&fulltxtj=77&fulltxtp=77-1640955184.pdf


Dosyalar

Bildiri Kitabı
PDF


Sorumlu Yazar
Engin Büyüköksüz


İletişim
buyukoksuz@itu.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Öz-şefkat


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

2. Kişiliğimin hoşlanmadığım yönlerine karşı anlayışlı ve sabırlı olmaya çalışırım.
3. Acı verici bir durumla karşılaştığımda durumu dengeli bir şekilde değerlendirmeye çalışırım.
5. Başarısızlıklarımı insan olmanın bir parçası olarak görmeye çalışırım.


Kimlere Uygulanabilir
14-18 Yaş Grubu Ergenler


Derecelendirme
5 li likert


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 12 ile 60 arasında değişmektedir. Ölçekte 1., 4., 8., 9., 11., 12. madeler ters maddedir (1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 = 1). Sonra Toplam puan elde edilir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

DFA analizi iki faktörlü yapıyı desteklemiştir. İki faktörlü ÖŞÖ-KF’nin, DFA analizi ölçütleri χ2/sd (1.93), RMSEA (.06), TLI (.96), CFI (.97), WRMR (.77) olarak hesaplanmıştır. ÖŞÖ-KF’nin olumsuz alt boyutu madde toplam korelasyon değerleri .435 - .559; olumlu alt boyutu madde toplam korelasyon değerleri .294 - .505 arasında değişmektedir. Madde toplam korelasyon katsayıları negatif olmadığı ve .20 değerinden büyük olduğu için kabul edilebilir (Nunnally ve Bernstein, 1994). Bu kriterlere göre maddelerin kabul edilebilir değerlerde olduğu görülmüştür.


Güvenirlik

İki faktörlü ÖŞÖ-KF’nin 12 maddelik toplam Cronbach alfa katsayısı .80 olarak hesaplanmıştır. Olumsuz alt boyutun Cronbach alfa katsayısı.76, olumlu alt boyutun Cronbach alfa katsayısı .68 olarak hesaplanmıştır. ÖŞÖ-KF’nin test-tekrar test güvenirliğine ilişkin Pearson korelasyon katsayıları .87 olarak hesaplanmıştır. ÖŞÖ-KF ile RBSÖ arasında (r= -.60, p<.01) negatif yönde orta düzeyde ilişki; ÖŞÖ-KF ile PİOÖ arasında (r= .30, p<.01) pozitif yönde orta düzeyde ilişki bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
the Self-Compassion Scale-Short Form


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Bildiri Kitabı


Orijinal Kaynak / Referans

Raes, F., Pommier, E., Neff, K. D., & Van Gucht, D. (2011). Construction and factorial validation of a short form of the self‐compassion scale. Clinical psychology & psychotherapy, 18(3), 250-255.


Orijinal Ölçek Yazarlar
Elizabeth Pommier, Filip Raes, Kristin D. NEFF


Orijinal Ölçek Yıl
2011


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Clinical psychology & psychotherapy


Orijinal Ölçek Link:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cpp.702


Orijinal Ölçek DOI
https://doi.org/10.1002/cpp.702


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
250-255


Orijinal Ölçek Geçerlik

Confirmatory factor analysis on the SCS–SF supported the same six-factor structure as found in the long form, as well as a single higher-order factor of self-compassion. The SCS–SF thus represents a reliable and valid alternative to the long-form SCS, especially when looking at overall self-compassion scores.


Orijinal Ölçek Güvenirlik

The SCS–SF demonstrated adequate internal consistency (Cronbach's alpha ≥ 0.86 in all samples) and a near-perfect correlation with the long form SCS (r ≥ 0.97 all samples).


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi