Zihinsel Durum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Uslu,N. (2018).Ortaokul öğrencilerinin kavramsal öğrenmede zihinsel durumlarının belirlenmesi: Ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Örbek maddeler:

Fen Bilimleri;
1. Dersinden korkarım.
2. Dersinde kötü not almaktan endişe
duyarım.
3. Dersinde arkadaşlarımın anlamadığı
konuları onlara anlatırım.
4. Dersi öğretmeninden korkarım.
5. Öğretmeninin bizimle ilgilenmesi
hoşuma gider

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum ve Tamamen Katılmıyorum
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Ölçek ile uygulanan kavramsal anlama testi arasında korelasyon katsayısı sırasıyla Duygu .852, Niyet .521, Dış .746, İç .850 çıkmıştır. Ölçek maddelerinin ayırt ediciliğinde alt-üst %27’lik grupların puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. Tüm yapılan analizler, geliştirilen Kavramsal Öğrenmede Zihinsel Durum Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme
aracı olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizi sonucunda ise verilerden elde edilen güvenirlik katsayısı (KR-20) sırasıyla; Duygu .767, Niyet .667, Dış .782, İç .794 ve toplamda .917 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi