Z&D Marka Ölçüm Modeli- Sağlık Hizmetleri Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Düzcü, T. (2019). Sağlık hizmet ve ürünlerinin markalanmasında yeni medyanın yeri (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Tuba Düzcü
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Madde 1. İnternet Uygulamaları Ve Sosyal Medya Bir Hastaneyi Marka Olarak Rakiplerinden Farklılaştırır.
Madde 2. İnternet Uygulamaları Ve Sosyal Medya Bir Hastanenin Marka Algısını Yükseltir.
3. Satın Aldığım İlaçlardan Memnun Kalırsam İnternet Uygulamaları Ve Sosyal Medyada Diğer Kullanıcılara O İlacı Almalarını Tavsiye Ederim.
4.Satın Aldığım İlaçlardan Memnun Kalmazsam İnternet Uygulamaları Ve Sosyal Medyada Diğer Kullanıcılara O İlacı Almamalarını Tavsiye Ederim.
5. Bir Ürünün Marka Olması Benim İçin Kaliteli Olması Anlamına Gelir.
6. Bir İlaç Şirketini Tercih Etmemde Onun Bilinen Bir Marka Olması Önem Taşır.
7. X İlaç Şirketi Verdiği Sözlere Sadık Kalır.
8. X İlaç Şirketi Dürüst Ve Saygın Bir Markadır.
9. X İlaç Şirketi Bir İlaç Şirketinden Beklediğim Her Şeyi Karşılar.
10. X İlaç Şirketi İlaç Kullanımımda İlk Tercihim Olacaktır.
11. X İlaç Şirketinin İnternet Uygulamaları Ve/Veya Sosyal Medyada Yaptığı Reklamlar Marka Algımı Etkiler.
12. X İlaç Şirketinin Ürünlerinin Fiyatı Yüksek Olsa Bile Yine Tercih Ederim.
13. X İlaç Şirketinin Aldığı Kalite Vb. Ödülleri Marka Algımı Yükseltir.
14. X İlaç Şirketinin Üretim Koşullarının Kaliteli Ve Yüksek Teknolojiyle Donatılmış Oluşu Marka Algımı Yükseltir.
15. Benim Tavsiyemi İsteyen Kişilere X İlaç Şirketinin Ürünlerini Öneririm.
16. Kendimi X İlaç Markasına Bağlı Ve Sadık Hissediyorum.
17. X İlaç Şirketini Yerli Şirket Olduğu İçin Tercih Ederim.
18. Reçetemde X İlaç Şirketinin İlacı Yazılmasına Rağmen Eczanede Değiştirilmek Ve Muadil Bir İlaç Verilmek İstendiğinde Karşı Çıkarım.
19. Reçeteye Tabi Olmayan Ürünler Ve /Veya İlaç Dışı Ürünlerde (Takviye Edici Gıda Ürünleri, Vitamin Ve Mineral İlaçları) Marka Tercihim X İlaç Şirketinden Yanadır.
20. Eczaneden Reçetesiz İlaç Ve İlaç Dışı Ürünlerden (Takviye Edici Gıda Ürünleri, Vitamin Ve Mineral İlaçları) Aldığımda Markadan Çok Eczacının Tavsiyesi Satın Alma Kararımı Etkiler.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1) Kesinlikle Katılmıyorum (2) Katılmıyorum (3) Fikrim Yok (4) Katılıyorum (5) Tamamen Katılıyorum.
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 5 ile 80 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçek betimleyici istatistik analizlerinin yanı sıra, ileri (çok değişkenli) istatistik analizler kullanılarak değerlendirilebilmektedir. Ölçeğin betimleyici yaklaşımla değerlendirilmesinde toplanma ve değişkenlik ölçülerini kullanmak yeterli olmaktadır. İleri değerlendirmelerde ise açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yanı sıra yapısal eşitlik model yaklaşımı yeterli olmaktadır. Ölçek, farklı istatistik programların her birinde aynı sonuçları verebilecek bir yapı ile geliştirilmiştir.

Geçerlik: 

Ölçekte yer alan maddelerin hazırlanmasında alanında uzman bireyler ve öğretim üyelerinden oluşan toplam 15 kişi ile madde bazlı geçerlilik incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Yanı sıra, maddelerin geçerlilik kontrollerinde ise 40 bireyden oluşan kontrol grubunda değerlendirilmeler sağlanmıştır

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirlik testleri için dağılım uygunluk testleri, model anlamlılık testleri ve bu çerçevede uygulanan yapısal eşitlik modeli (açımlayıcı, doğrulayıcı faktör analizleri sonuçlarına dayanan) anlamlılık testleri uygulanmış, her bir sonuca ilişkin güvenilirlik testleri farklı ( p≤ 0,01; p≤ 0,05; ....p≤ 0,20) düzeylerde gerçekleştirilmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi