TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 460 İletişim Bilimleri

34 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemlerine Yönelik Tutum Ölçeği

Servi, C. ve Baştuğ, Y. E. (2021). Alternatif ve destekleyici iletişim sistemlerine yönelik tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 2531-2558.

Bilişim Liderliği Ölçeği

Ulutaş, M., ve Arslan, H. (2017). Bilişim Liderliği Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 47(47), 105-124. DOI: 10.15285/maruaebd.2739

Çevrimiçi İletişimci Biçimleri Kontrol Listesi

Dursun, Ö. Ö. (2011). Çevrimiçi öğrenme topluluklarında iletişimci biçimlerinin belirlenmesi (Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Dijital Okuryazarlık Ölçeği

Bayrakcı, S., ve Narmanlıoğlu, H. (2021). Digital Literacy as Whole of Digital Competences: Scale Development Study. Düşünce ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 3(4), 1-30. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dusuncevetoplum/issue/63163/945319

Dijital Ortamda Sağlık Bilgisi Edinme ve Teyit Ölçeği

Çömlekçi, M. F., & Bozkanat, E. (2021). İnfodemide dijital ortamda sağlık bilgisi edinme ve teyit davranışları. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 41, 103–125. https://doi.org/10.26650/SJ.2021.41.1.0024

Dijital Vatandaşlık Ölçeği

Erdem, C.,, ve Koçyiğit, M. (2019). Dijital Vatandaşlık Ölçeği’nin Türkçe ’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi 'nde sunulan bildiri. Ankara, Türkiye.

Dile Getirme Davranışı (Voice Behavior) Ölçeği

Çavmak, D. ve Demirtaş, Ö. (2020). Dile Getirme Davranışı (Voice Behavior) Ölçeğinin Türkçe adaptasyonu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 17-28. https://doi.org/10.18037/ausbd.758025

Güven Ölçeği

Karadoğan, S. E. (2003). Kişiler arası iletişim sürecinde güven unsuru, Güven ve İkna Ölçeği örneği(Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Haber Medyası Okuryazarlığı Ölçeği

Güdekli, A., Deren Van Het Hof, S., Eser, M.T., & Oruç, M.S. (2022). Haber Medyası Okuryazarlığı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Economy Culture and Society, (65) 1-20. https://doi.org/10.26650/JECS2021-837512

Halkla İlişkiler Mesleki Kaygı Ölçeği (HMKÖ)

Güler, Ş . (2018). Halkla İlişkiler Öğrencilerinin Mesleki Kaygılarının Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 1046-1072. doi: 10.19145/e-gifder.441006

İkna Ölçeği

Karadoğan, S. E. (2003). Kişiler arası iletişim sürecinde güven unsuru, Güven ve İkna Ölçeği örneği (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

İletişim İşlevleri Sormacası

Kumtepe, E. ve Küçük, M. (2015). İletişim İşlevleri Sormacasının Türkçe versiyonu için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Selçuk İletişim, 8(4), 5-31.

İletişim Kaygısı Ölçeği (İKÖ-24)

Çakmak, V. (2018). İletişim kaygısı ve sosyal medya. Konya: Eğitim Yayınevi

İletişimci Biçimleri Ölçeği

Dursun, Ö. Ö. (2011). Çevrimiçi öğrenme topluluklarında iletişimci biçimlerinin belirlenmesi (Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

İletişime Gönüllülük Ölçeği

Karadağ, Ş., Kaya, Ş. D. ve Uludağ, A. (2016). İletişime Gönüllülük Ölçeği güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 36, 101-109.

İlişkisel Yaşlanma Kaygısı Ölçeği

Çay, M., Yanardağ, U., Zubaroğlu-Yanardağ, M. (2023). Adaptation of Relational Aging Anxiety Scale into Turkish. Arch Health, 1-8. Doi: 10.5152/ArcHealthSciRes.2022.22035.

Küresel Vatandaş Ölçeği

Erbaş, Y.H., Özbaşı, D., & Genç, S. Z. (2023). Küresel Vatandaş Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (32), 131-146. Doi: 10.29000/rumelide.1252786

Mahremiyet Ölçeği

Kalaman, S. (2017). Yeni medyada mahremiyetin dönüşümü: Facebook Türkiye örneği.Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 14:1-31.

Motivasyonel Dil Ölçeği

Mert, İ. S., Keskin, N. ve Baş, T. (2011). Motivasyonel Dil (MD) Teorisi ve ölçme aracının Türkçede geçerlik ve güvenilirlik analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(2), 243-255.

Okullarda İnformel İletişim Ölçeği

Doğan, E. (2017). Okullarda informel iletişimimin kullanılma biçim ve düzeyine yönelik öğretmen görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.

Ortaokul Öğrencileri İçin İngilizce Dil Becerileri Öz Yeterlik Ölçeği

Ocak, G. , Küçükçınar, A. & Karakuyu, A. (2022). Ortaokul Öğrencileri için İngilizce Dil Becerileri Öz-yeterlilik Ölçeği geliştirme çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (40), 1-36. https://doi.org/10.14520/adyusbd.1053460

Öz-Düzenlemeli Çevrimiçi Öğrenme Ölçeği

Yavuzalp, N. ve Bahçivan, E. (2019).Öz-Düzenlemeli Çevrimiçi Öğrenme Ölçeğinin güncellenmiş versiyonunun türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması.13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nda sunulan bildiri.Kırşehir:Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye

Romantik Yakınlık Ölçeği

Akbay, S.E., & Gündoğdu, H.G. (2021). The relation between parental bonding with ıntimacy and authentic self ın mediated by attachment style. Kastamonu Education Journal, 29(1), 84-102. doi: 10.24106/kefdergi.727091

Siber Obsesif Takip Ölçeği

Uğur, E., Akat, M. Savcı, M., & Ercengiz, M. (2022). Siber şiddet ile ilgili iki ölçeğin geçerliliği ve güvenilirliği: siber obsesif takip ölçeği (sotö) ve siber flört şiddeti ölçeğinin (sfşö) Türkçeye uyarlanması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(3), 46-58. DOI: https://doi.org/10.19160/e-ijer.1041545

Sosyal Medya Teyit/Güven Ölçeği

Çömlekçi, M. ve Başol, O. (2019). Sosyal medya haberlerine güven ve kullanıcı teyit alışkanlıkları üzerine bir inceleme. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 30, 55-77. doi: 10.16878/gsuilet.518697

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi