TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 460 İletişim Bilimleri

78 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aktif İzleyicinin Katılım Tutum ve Davranışları Ölçeği

Çağlan Bilsel, Ö. (2022). Katılımcı kültür olgusu bağlamında televizyon dramalarını sosyal medya üzerinden okumak (Tez No. 759844) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. Çağlan Bilsel, Ö. (2022). Televizyon dramaları sosyal medya ve katılımcı kültür. Doruk Yayınları

Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemlerine Yönelik Tutum Ölçeği

Servi, C. ve Baştuğ, Y. E. (2021). Alternatif ve destekleyici iletişim sistemlerine yönelik tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 2531-2558.

Bağlam İçi Anlaşılırlık Ölçeği

Şanlı, N., & Evci, M. (2022). Bağlam içi anlaşılırlık ölçeğini: iç tutarlılık ve geçerlilik. Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 5(1), 1-22

Bilişim Liderliği Ölçeği

Ulutaş, M., ve Arslan, H. (2017). Bilişim Liderliği Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 47(47), 105-124. DOI: 10.15285/maruaebd.2739

Cep Telefonu Problemli Kullanım (Pu) Ölçeği

Tekin, Ç., Güneş, G. & Çolak, C. (2014). Adaptation of problematic mobile phone use scale to Turkish: A validity and reliability study. Medicine Science, 3(3), 1361-1381. doi: 10.5455/medscience.2014.03.8138

Çevrimiçi İletişimci Biçimleri Kontrol Listesi

Dursun, Ö. Ö. (2011). Çevrimiçi öğrenme topluluklarında iletişimci biçimlerinin belirlenmesi (Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Çevrimiçi Trollük Ölçeği

Hamarta, E. , Akat, M. & Deniz, M. (2021). Development of Online Trolling Scale: Validity and Reliability Study . Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 11 (63), 457-470. DOI: 10.17066/tpdrd.1050742

Development of the Dyadic Relationship Scale

Avcı, Ö. H. (2014). Development of Dyadic Relationship Scale . Eurasian Journal of Educational Research , 56 (56) , 1-17

Digital Writing Scale for Preservice Teachers(Öğretmen Adayları İçin Dijital Yazma Ölçeği)

Atabek, O. (2020). Development and Validation of Digital Writing Scale for Preservice Teachers. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 14(2), 119-139.

Dijital Aktivizm Hiyerarşisi Ölçeği

Subaşı, H. (2023) Kültürel Boyutlar Kuramı Çerçevesinde Kamu Segmentasyonu ve Dijital Aktivizm (Tez No. 786712) [Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Dijital Karnaval Ortamında Mahremiyet Algısı Ölçeği (DKOMA)

Böyük, M. (2023). Dijital Karnaval Ortamında Mahremiyet Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (1), 129-144. http://dx.doi.org/10.46442/intjcss.1294385

Dijital Liderlik Ölçeği

Bilginoğlu, E., Yozgat, U. (2023). The Validity and reliability of the Measure for Digital Leadership: Turkish Form. P. Vardarlıer, P. (Ed.), Multidimensional and Strategic Outlook in Digital Business Transformation. Contributions to Management Science içinde (53-67). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23432-3_5

Dijital Okuryazarlık Ölçeği

Bayrakcı, S., ve Narmanlıoğlu, H. (2021). Digital Literacy as Whole of Digital Competences: Scale Development Study. Düşünce ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 3(4), 1-30. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dusuncevetoplum/issue/63163/945319

Dijital Ortamda Sağlık Bilgisi Edinme ve Teyit Ölçeği

Çömlekçi, M. F., & Bozkanat, E. (2021). İnfodemide dijital ortamda sağlık bilgisi edinme ve teyit davranışları. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 41, 103–125. https://doi.org/10.26650/SJ.2021.41.1.0024

Dijital Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (DSO Ölçeği)

Çetin, M., & Gümüş, R., (2023). Research Into the Relationship Between Digital Health Literacy and Healthy Lifestyle Behaviours: An Intergenerational Comparison. Frontiers in Public Health, 11, 1259412. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1259412

Dijital Vatandaşlık Ölçeği

Erdem, C.,, ve Koçyiğit, M. (2019). Dijital Vatandaşlık Ölçeği’nin Türkçe ’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi 'nde sunulan bildiri. Ankara, Türkiye.

Dile Getirme Davranışı (Voice Behavior) Ölçeği

Çavmak, D. ve Demirtaş, Ö. (2020). Dile Getirme Davranışı (Voice Behavior) Ölçeğinin Türkçe adaptasyonu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 17-28. https://doi.org/10.18037/ausbd.758025

Dış Görünüşle İlgili Sosyal Medya Bilinci Ölçeği

Çetinkaya, A., Metin, A., Erbiçer, E. S. & Yavuz, E. (2022). Adaptation of Appearance-Related Social Media Consciousness Scale into Turkish: A validity and reliability study on adolescents. International Journal of Social Sciences and Education Research, 8 (1), 63-70. https://doi.org/10.24289/ijsser.1034318

Felaket Haberlerini Kaydırma Ölçeği

Anlı, G. (2023). Felaket haberlerini kaydırma ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25 (1), 301-316.

Girişimci Liderlik Ölçeği

Bekmezci, M, Saygın, M. ve Orçanlı, K. (2021). Girişimci liderlik ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması ve girişimci liderliğin bireysel performansa etkisi. Savunma Bilimleri Dergisi, (39), 249-274. https://doi.org/10.17134/khosbd.913791

Güven Ölçeği

Karadoğan, S. E. (2003). Kişiler arası iletişim sürecinde güven unsuru, Güven ve İkna Ölçeği örneği(Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Haber Medyası Okuryazarlığı Ölçeği

Güdekli, A., Deren Van Het Hof, S., Eser, M.T., & Oruç, M.S. (2022). Haber Medyası Okuryazarlığı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Economy Culture and Society, (65) 1-20. https://doi.org/10.26650/JECS2021-837512

Halkla İlişkiler Mesleki Kaygı Ölçeği (HMKÖ)

Güler, Ş . (2018). Halkla İlişkiler Öğrencilerinin Mesleki Kaygılarının Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 1046-1072. doi: 10.19145/e-gifder.441006

Hizmet Personeline Güven Ölçeği

Şimşek, M. & Sever, G. N. (2016). Hizmet personeline güvenin belirlenmesi için yeni bir ölçek önerisi . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 4(1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/31651/347045

İkna Ölçeği

Karadoğan, S. E. (2003). Kişiler arası iletişim sürecinde güven unsuru, Güven ve İkna Ölçeği örneği (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi