Yaşlılık ve Yaşlanmaya İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Otrar, M. (2016). Yaşlılık ve Yaşlanmaya İlişkin Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sosyoloji Dergisi, 36(2), 527-550. DOI 10.16917/iusosyoloji.292680

DOI: 
10.16917/iusosyoloji.292680
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Mustafa Otrar
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 45 madde ve dört faktörden oluşmaktadır.
Yaşlılığı Kabullenme Zorluğu : 'Yaşlanıyor olmak' düşüncesi son derece rahatsızlık verici.
Sosyal Yıpranma Algısı: Yaşlandıkça insanın sosyal yaşantıları azalır.
Yaşamla Baş Etme Zorluğu: Yaşlandıkça yaşam sorunları ile başa çıkmak zorlaşır.
Olumsuz İmge: Yaşlandıkça insanlar daha geveze olur.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=hiç katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum ve 5=tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte ters madde bulunmaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Kapsam geçerliğini belirlemek üzere uzman görüşlerinin alındığı çalışmada yapı geçerliğinin belirlenmesinde faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeğin 45 madde ve dört faktörden oluştuğu ve açıklanan toplam varyansın %57,84 olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach's alpha iç tutarlık katsayılarının ölçeğin tümü için .97 olduğu, alt boyutlar için ise 0.90 ile 0.93 arasında değiştiği saptanmıştır. Ölçeğin test-tekrar test güvenirliğinin ölçeğin toplamı için r=.89 (p<.001) olduğu belirlenmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi