TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Yaşam Etkililiği Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Bildiri


Kaynak/Referans

Ekşi, H., Kaya, Ç. & Sancar, D. (2018). A convenient measure for psychoeducational effectiveness studies: the Psychometric properties of Life Effectiveness Questionnaire [Psikoeğitim etkililiği incelemeleri için elverişli bir araç: Yaşam Etkililiği Ölçeği’nin psikometrik özellikleri]. Paper presented at 8th International Conference on Research in Education- ICRE, May, 9-11, Manisa, Turkey (pp. 488-491). Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği.


Geliştiren/Uyarlayan
Çınar Kaya, Dilara Sancar, Halil Ekşi


Yıl
2018


Kaynak Adı
Psikoeğitim Etkililiği İncelemeleri İçin Elverişli Bir Araç : Yaşam Etkililiği Ölçeği'nin Psikometrik Özellikleri


Şehir
Manisa


Ülke
Türkiye


Ay
Mayıs


Sempozyum / Kongre Adı
ULEAD 2018 Yıllık Kongresi: ICRE


Bildiri Türü
Özet Bildiri


Link:
http://yasam-etkililigi-olcegi-toad_1.pdf


Dosyalar

Bildiri
PDF

Ölçek Formu
Word


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Çınar Kaya


İletişim
cinarkya@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Yaşam Etkililiği


Alt Boyutlar
başarı motivasyonu, Duygusal Kontrol, Etkin İnisiyatif, İş/Görev Liderliği, Öz-güven, Sosyal Yetkinlik, Zaman Yönetimi, Zihinsel Esneklik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

8 alt boyut 24 madde
Zaman Yönetimi ( 3 m ) :Zamanımı verimli bir şekilde planlar ve kullanırım.
Sosyal Yetkinlik ( 3 m ) :Sosyal durumlarda başarılıyımdır.
Başarı Motivasyonu ( 3 m ) :Bir proje üzerinde çalışırken ayrıntıları doğru yakalamak için elimden geleni yaparım.
Zihinsel Esneklik ( 3 m ) :Daha iyi bir fikir olduğunda, düşünce ve fikirlerimi kolaylıkla değiştiririm.
İş/Görev Dağılımı ( 3 m ) :İnsanların benim için iş/görev yapmasını sağlayabilirim.
Duygusal Kontrol ( 3 m ) :Stresli durumlarda sakin kalabilirim.
Etkin İnisiyatif ( 3 m ) :Kendimi meşgul etmekten ve ilgilendiğim şeylere aktif bir şekilde dahil olmaktan hoşlanırım.
Öz güven ( 3 m ) :Bir şeye kendimi verdiğimde başaracağımdan eminim


Kimlere Uygulanabilir
19-33 Yaş Arası Yetişkinler


Derecelendirme
8'li Likert (1=Bana Uygun Değil, 8 =Bana Uygun )


Ölçek Puanlaması

Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Madde analizi için ise düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları hesaplandı. Madde analizi, geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 20.0 ve AMOS program paketleri kullanılarak gerçekleştirildi.


Geçerlik

Ölçeğin tek boyutlu yapısının elde edilen verilerle ne derece uyumlu olduğunu belirlemek için AMOS programı kullanılarak Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulandı.Uyum geçerliği için yapılan incelemede: zaman yönetimi puanları ile algılanan zaman yönetimi yeterliği arasında .72; sosyal yetkinlik puanları ile PERMA olumlu ilişkiler boyutu arasında .50; başarı motivasyonu puanları ile PERMA başarılar boyutu ve genel not ortalaması arasında sırasıyla .55 ve
.41; iş/görev liderliği puanları ile algılanan liderlik becerisi yeterliği arasında .41; etkin inisiyatif puanları ile PERMA bağlanma boyutu arasında .47; öz güven puanları ile Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği skorları arasında -.59 düzeyinde anlamlı korelasyon katsayıları bulunmuştu.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenirliği ise iç tutarlılık analizi yöntemiyle incelendi.Mevcut çalışmada alpha iç tutarlılık güvenirlik katsayıları zaman yönetimi, sosyal yetkinlik, başarı motivasyonu, zihinsel esneklik, iş/görev liderliği, duygusal kontrol, etkin inisiyatif, öz güven alt ölçekleri için sırasıyla .85, .83, .86, .74, .84, .89, .79 ve .86 olarak hesaplandı.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi