Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Selçuk, E., Günaydın, G., Sümer, N., ve Uysal, A. (2005). Yetişkin bağlanma boyutları için yeni bir ölçüm: Yakın ilişkilerde yaşantılar envanteri-II’nin Türk örnekleminde psikometrik açıdan değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 8(16), 1-11.

Sorumlu Yazar: 
Emre Selçuk
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Alt Boyutlar: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

2 alt boyut ve 36 madde
Kaçınma (18m): Romantik ilişkide olduğum kişilere güvenip inanmak bana zor gelir.
Kaygı (18m): Birlikte olduğum kişinin sevgisini kaybetmekten korkarım.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
7'li likert (1= hiç katılmıyorum - 7= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

İlgili boyutları ölçen maddeler ayrı ayrı toplanıp ortalamaları alınarak her bir katılımcı için kaygı ve kaçınma sürekli puanları hesaplanmıştır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Çeviri Süreci: 

Türkçe’ye çevrilirken standart çeviri-tekrar çeviri yöntemi kullanılmıştır. Alandan üç uzman ölçekleri ayrı ayrı Türkçe’ye çevirdikten sonra tartışmalar sonunda tek bir çeviri üzerinde uzlaşılmıştır. Bu Türkçe form daha sonra iki dili de çok iyi konuşabilen bir yüksek lisans öğrencisi tarafından İngilizce’ye çevrilmiştir. Karşılaştırmalar sonucunda tutarsızlıklar giderilerek ölçeğe son şekli verilmiştir.

Geçerlik: 

YIYE-II’nin kaygı ve kaçınma alt ölçeklerinin değişkenlerle ilişkisi kaygı boyutu özsaygı ve ilişki doyumu ile olumsuz yönde anlamlı ilişki göstermekte iken onaylanmama kaygısı, ayrılık kaygısı ve başkalarını memnun etme ile bu ilişki olumlu yönde ve anlamlıdır Kaçınma boyutunun ise özsaygı ve ilişki doyumu ile olumsuz yönde anlamlı bir ilişkisi bulunmakta aynı boyut onaylanmama kaygısı ve yalnızlıktan hoşlanma ile olumlu yönde ilişki göstermektedir.

Güvenirlik: 

Gerek kaçınma, gerekse kaygı boyutları yüksek düzeyde iç tutarlığa sahip olup, Cronbach alfa katsayıları bu boyutlar için sırasıyla .90 ve .86’dır. Yapılan analiz sonucunda kaygı boyutunun .82, kaçınma boyutunun da .81 oranında test-tekrar test güvenirliğine sahip olduğu bulunmuştur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Experiences in Close Relationships-Revised (ECR-R)
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Fraley, R. C., Waller, N. G., & Brennan, K. A. (2000). An item response theory analysis of self-report measures of adult attachment. Journal of personality and social psychology, 78(2), 350-365.

DOI: 
http://dx.doi.org/10.103/0022-3514.78.2.350
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi