TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 141 Yakın/Romantik İlişkiler

148 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

8-10 Yaş Çocuklarda Ayrılık Kaygısı Değerlendirme Ölçeği

Teze, S. & Arslan, E. (2022). 8-10 Yaş Çocuklarda Ayrılık Kaygısı Değerlendirme Ölçeği Türkçe’ye Uyarlama Çalışması ve Ayrılık Kaygısının İncelenmesi . Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi , 5 (1) , 134-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/opdd/issue/70744/1117798

Akraba Evliliği Tutum Ölçeği

Alp, İ. & Şen, S. (2020). Akraba Evliliği Tutum Ölçeği: Bir metodolojik çalışma. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, 6(2), 168-191.

Aldatma Eğilim Ölçeği

Polat, D. (2006). Evli bireylerin evlilik uyumları, aldatma eğilimleri ve çatışma eğilimleri arasındaki ilişkilerin bazı değişkenler açısından incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Aldatma Eğilimi Sebepleri Ölçeği

Er, K., Bal, F. ve Faraji, H. (2020). Aldatma Eğilimi Sebepleri Ölçeği. International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, 6(22), 596-608. http://dx.doi.org/10.26728/ideas.314

Aldatmaya Yönelik Niyet Ölçeği

Toplu-Demirtaş , E. ve Tezer, E. (2013). Aldatmaya Yönelik Niyet Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39), 37-45.

Aldatmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Toplu-Demirtaş, E., Dolunay-Cug, F., & Tezer, E. (2014). Aldatmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(42), 184-194.

Algılanan Romantik İlişki Kalitesi Ölçeği

Sağkal, A.S. ve Özdemir, Y. (2017). Algılanan Romantik İlişki Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.348-349). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Aşk Yaşam Doyumu Ölçeği

Akın, A., Yıldız, B. ve Akın, Ü. (2015). Aşk Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 4(14), 43-53.

Ayrılık Kaygısı Değerlendirme Ölçeği

Teze, S., Arslan, E. (2016). Ayrılık Kaygısı Değerlendirme Ölçeği Çocuk/Ebeveyn Formu geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Social Science, 48 (81), 333-344. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3481

Ayrılık Nedenleri Ölçeği

Sunal, A. B., Doğan, Ö. A. ve Özen, A. (2013). Ayrılık Nedenleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 16(32), 50-60.

Bekarlığa ilişkin tutum ölçeği

Avcı Çayır, G. , Demir (rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık), M. & Vural Batık, M. (2022). BEKÂRLIĞA İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Trakya Eğitim Dergisi , 12 (1) , 508-521 . https://doi.org/10.24315/tred.913688

Beş Sevgi Dili Ölçeği

Dinçyürek, S. & Ince, S. (2018). Adaptation of the Five Love Language Scale to Turkish language. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(5), 1999-2008. doi: https://doi.org/10.29333/ejmste/85866

Biten İlişkiye Duygusal Adaptasyon Ölçeği

Ekşi, H., Öztürk, F. (2023, 24-26 Ekim). Biten ilişkiye duygusal adaptasyon ölçeğinin türkçeye uyarlanması [Bildiri sunumu]. Biltek 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi, Paris, Fransa.

Boşanma Göstergeleri Ölçeği

Yöntem, M., İlhan, T.(2018). Boşanma Göstergeleri Ölçeğinin Geliştirilmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18 (41), 339-358.  https://doi.org/10.21560/spcd.vi.460646

Çatışma Çözme Stilleri Envanteri

Karacan-Özdemir, N., Erten-Tatlı, C., Özbay, Y., Akbaş, U., Hatipoğlu-Sümer, Z., Akçabozan-Kayabol, N. B., Çağ, P., Aydın, G., Eker-Durmuş, E. (2023). Development of Marital Conflict Areas Index and the Conflict Styles Inventory: Reliability and validity studies. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar – Current Approaches in Psychiatry, 1 (5), 74-86. Doi: 10.18863/pgy.1219673

Çift İlişkilerinde Güç Paylaşımı Ölçeği (Power Sharing in Couple Relationships Scale)

Arici-Sahin, F., & Keklik, I. (2019). Conceptualization of power sharing between partners in couple relationships: A scale development study in Turkey. Journal of Family Social Work, 22(3), 253-273.

Çift-Kariyerli Yaşam Tarzı Doyumu Ölçeği

Özgülük Üçok, S. B. ve Hatipoğlu Sümer, Z. (2021). Çift-Kariyerli Yaşam Tarzı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Ege Eğitim Dergisi, 22(1), 30-39.

Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeği

Sezer, Ö. (2008). Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16),1-15.

Cinsiyete Dayalı Şiddet Sonrası İyileşme Ölçeği

Bozkurt, R., Terzioğlu, F., Uysal Yalçın, S., Zonp, Z., Akkoç, M., Sinko, L., & Saint Arnault, D. M. (2023). Healing After Violence: The Effect of Perception of Social Support on Posttraumatic Growth in Female University Students. Violence against women, 10778012231214771. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/10778012231214771

Çocuk Sahibi Olma Motivasyonları Ölçeği

Çelebi, İ., Tezel Şahin, F., & Aydın, A. R. (2024). Çocuk Sahibi Olma Motivasyonları Ölçeği’nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi. https://doi.org/10.5336/healthsci.2023-99276

Çok Boyutlu Duygusal İstismar Ölçeği

Toplu Demirtaş, E., Hatipoğlu Sümer, Z., & Murphy, C. M. (2018). Turkish version of the Multidimensional Measure of Emotional Abuse (MMEA-TR): Preliminary psychometrics in college students. Violence and Victims, 33(2), 275-295. doi: 10.1891/0886-6708.VV-D-16-00087

Çokboyutlu İlişki Ölçeği

Büyükşahin, A. (2005). Çokboyutlu İlişki Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(2), 97-105.

Duygusal Bağımlılık Ölçeği

Karakurt, G. (2001). The impact of adult attachment styles on romantic jealousy (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Ebeveyn Medya Okuryazarlık Ölçeği (EMOYÖ)

Kadan, G., Aral, N. (2023). Ebeveyn Medya Okuryazarlık Ölçeğinin (EMOYÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 66, 394-422. https://doi.org/10.21764/maeuefd.1073651

Ebeveyn Olarak Ben: Ebeveynlik Öz Düzenlemesi Ölçeği

Yılmaz-Bursa, G. (2022). Duyu Temelli Eğitim Programının annelerin öz düzenlemeleri ve bebek bakım öz yeterlilikleri ile bebeklerinin gelişimine etkisi (Tez No. 710879) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi