TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 141 Yakın/Romantik İlişkiler

115 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aile Huzuru Ölçeği

Özdemir, P. ve Bakiler, E. (2021). Aile Huzuru Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(80), 1881-1895.

Aldatma Eğilim Ölçeği

Polat, D. (2006). Evli bireylerin evlilik uyumları, aldatma eğilimleri ve çatışma eğilimleri arasındaki ilişkilerin bazı değişkenler açısından incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Aldatma Eğilimi Sebepleri Ölçeği

Er, K., Bal, F. ve Faraji, H. (2020). Aldatma Eğilimi Sebepleri Ölçeği. International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, 6(22), 596-608. http://dx.doi.org/10.26728/ideas.314

Aldatmaya Yönelik Niyet Ölçeği

Toplu-Demirtaş , E. ve Tezer, E. (2013). Aldatmaya Yönelik Niyet Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39), 37-45.

Aldatmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Toplu-Demirtaş, E., Dolunay-Cug, F., & Tezer, E. (2014). Aldatmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(42), 184-194.

Algılanan Romantik İlişki Kalitesi Ölçeği

Sağkal, A.S. ve Özdemir, Y. (2017). Algılanan Romantik İlişki Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.348-349). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Aşk Yaşam Doyumu Ölçeği

Akın, A., Yıldız, B. ve Akın, Ü. (2015). Aşk Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 4(14), 43-53.

Ayrılık Nedenleri Ölçeği

Sunal, A. B., Doğan, Ö. A. ve Özen, A. (2013). Ayrılık Nedenleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 16(32), 50-60.

Beş Sevgi Dili Ölçeği

Dinçyürek, S. & Ince, S. (2018). Adaptation of the Five Love Language Scale to Turkish language. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(5), 1999-2008. doi: https://doi.org/10.29333/ejmste/85866

Çift İlişkilerinde Güç Paylaşımı Ölçeği (Power Sharing in Couple Relationships Scale)

Arici-Sahin, F., & Keklik, I. (2019). Conceptualization of power sharing between partners in couple relationships: A scale development study in Turkey. Journal of Family Social Work, 22(3), 253-273.

Çift-Kariyerli Yaşam Tarzı Doyumu Ölçeği

Özgülük Üçok, S. B. ve Hatipoğlu Sümer, Z. (2021). Çift-Kariyerli Yaşam Tarzı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Ege Eğitim Dergisi, 22(1), 30-39.

Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeği

Sezer, Ö. (2008). Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16),1-15.

Çok Boyutlu Duygusal İstismar Ölçeği

Toplu Demirtaş, E., Hatipoğlu Sümer, Z., & Murphy, C. M. (2018). Turkish version of the Multidimensional Measure of Emotional Abuse (MMEA-TR): Preliminary psychometrics in college students. Violence and Victims, 33(2), 275-295. doi: 10.1891/0886-6708.VV-D-16-00087

Çokboyutlu İlişki Ölçeği

Büyükşahin, A. (2005). Çokboyutlu İlişki Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(2), 97-105.

Duygusal Bağımlılık Ölçeği

Karakurt, G. (2001). The impact of adult attachment styles on romantic jealousy (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Ebeveyn Stres Ölçeği

Gördesli, M. A., & Sünbül, Z. A. The Psychometric Properties of Parental Stress Scale-Turkish Form. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 11(61), 199-213.

Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Ölçeği

Aytaç, B., Çen, S. ve Yüceol, G. P. (2018). Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi , 25 (3), 209-221.

Ergen Kızlar İçin İlişki Gücü Ölçeği

Çelik, E. (2013). Ergen Kızlar İçin İlişki Gücü Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik Çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), 1359-1370. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1656.

Ergenler İçin Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeği

Kalkan, M. (2008). Ergenler İçin Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeği'nin (Erisçö) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenilirliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(3), 131-8.

Erişilebilirlik, Duyarlılık ve Katılım Ölçeği Kısa Formu

Zeytinoğlu‐Saydam, S., Erdem, G., & Söylemez, Y. (2020). Psychometric properties of The Brief Accessibility, rRsponsiveness, and Engagement Scale in a community sample of Turkish adults. Family Relations, 1-18. https://doi.org/10.1111/fare.12446

Erken Ergenlerde Bağlanma Ölçeği

Koçak-Delen, Ü. (2003). Erken Ergenlerde Bağlanma ölçeği geliştirme çalışması(Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Eş Duygusal Kıskançlık Ölçeği

Kızıldağ, S. ve Yıldırım, İ. (2017). Developing the Spouse Emotional Jealousy Scale. Educational Sciences: Theory & Practice, 17(1), 175-190.

Eş Seçimi Tercihleri Anketi

Kaya, M. (2002). Cinsiyetleri farklı üniversite öğrencilerinin eş seçimi tercihlerine göre denetim odakları. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Ankara.

Eş Seçme Kriterleri Ölçeği

Başay, A. C. (2015). Üniversite öğrencilerinin benlik yapısı ve eş seçme kriterleri (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Eş Seçme Stratejileri Envanteri

Altuntaş,S., Atli, A. ( 2015). Eş Seçme Stratejileri Envanteri geliştirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 123-135.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi