Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uzaktan Eğitim Memnuniyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Bildiri Kitabı
Kaynak/Referans: 

Baltacı, A., Mercan Annak, İ., Akbay, C., Akaydın, H., Sökmensüer, T. Ş. (2021). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uzaktan Eğitim Uygulamaları İçin Bir Memnuniyet Ölçeği Önerisi. 2. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi Bildiri Kitabı (ed. Koray Karabulut). 1303-1314. ISBN: 978-625-7898-59-1.

Sorumlu Yazar: 
Alişan Baltacı
Alt Boyutlar: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek iki boyuttan oluşmaktadır. Birinci boyutta 22, ikinci boyutta 6 madde bulunmaktadır.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= Kesinlikle Katılmıyorum - 5= Kesinlikle Katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 28 ile 140 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 140'tır. 100 puan ve üzerinde elde edilen skorların kabul edilebilir memnuniyet düzeyine işaret ettiği tarafımızca değerlendirilmektedir.

Geçerlik: 

Ölçek toplam varyansın %73,167'sini açıklayabilmekte olup yapı geçerliliğine sahiptir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach's Alpha değeri 0,980'dir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi