Tehlikeli Yük Genel Farkındalık Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Eski, Ö. (2017). Denizyolu tehlikeli yük taşımacılığında liman çalışanlarının genel farkındalıklarının değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Özge Eski
Ölçülen Özellikler: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Yapı geçerliği, anketin hangi kavramları veya özellikleri ölçtüğünün belirlenmesine
yönelik incelemelerdir (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2005).
Araştırmada kullanılan anketin yapı geçerliliğine sahip olup olmadığını belirlemek
amacıyla açımlayıcı faktör analizi ve madde analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör
analizi, değişkenler arasındaki ilişkilerden yola çıkarak faktör bulma işlemidir (Kline,
1994; Stevens, 1996; Tabachnick ve Fidell, 2001).

Güvenirlik: 

Anketin güvenilirliği, anket uygulamasının aynı yollarla tekrarlanması durumunda
benzer sonuçlar verme gücü ile ilgilidir (Özoğlu, 1992). Araştırmada kullanılan
anketin güvenilirliği için iç tutarlılık katsayısına (Cronbach Alfa) bakılmıştır. Anketin
Cronbach Alfa (α) katsayısının yüksek olması güvenilirliğinin yanı sıra geçerliliğinin
de bir göstergesidir (Baykul, 1979).

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi