Stres Verici Durumlar için Başa Çıkma Envanteri- Kısa Form

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Boysan, M. (2012). Validity of the Coping Inventory for Stressful Situations-Short Form (CISS-21) in a non-clinical Turkish sample. J Psychiatry Neurol Sci, 25, 101-107.

DOI: 
10.5350/DAJPN2012250201
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 21 Madde ve 3 Faktörden oluşmaktadır.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert Tipi 1-Hiçbir Zaman, 2-Nadiren, 3-Bazen, 4-Sıklıkla, 5-Çoğu Zaman
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 21 ile 105 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Ölçek, her iki dili de ileri düzeyde kullanabilen beş çevirmen tarafından Türkçeye çevrildi. Bu çeviriler Türkçe formun son halini alması için toplanmıştır. Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi lisans programındaki öğrencilere ölçme araçları seti uygulandı. Gönüllü öğrenciler, lisans dersleri verildikten sonra sınıflarda kaldı. Yönetim öncesi öğrenciler bilgilendirilmiş ve verileri kullanmak için yazılı onamları alınmıştır. Test tekrar testi 87 gönüllü öğrenciye 15 gün arayla uygulanmıştır.

Geçerlik: 

Ölçme aracının geçerlik düzeyine ilişkin doğrulayıcı faktör analizi ve alt ölçeklerinin
Psikolojik değişkenlere Pearson korelasyonları hesaplanmıştır. Faktör analizi sonucu ölçeğin 3 faktörlü yapısı doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğinin güvenirlik katsayısı Çözüme dönük başa çıkma bileşeni için , α =.72, Duygusal başa çıkma bileşeni için , α =.77, Kaçınmacı başa çıkma Bileşeni için , α =.74olduğundan ölçeğin yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca 15 gün ara ile test-tekrar test yöntemi kullanılmıştır.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Coping Inventory for Stressful Situations - Short Form (CISS-21)
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi