Sporcu Durumluk Öz Eleştiri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Tingaz, E. O. (2021). Sporcu Durumluk Öz Eleştiri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanmasi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(4), 135-144. DOI: 10.33689/spormetre.93794

DOI: 
https://doi.org/10.33689/spormetre.937941
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Emre Ozan Tingaz
Ölçülen Özellikler: 
Alt Boyutlar: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1. Yakın zamanda sporda yaşadığınız olumsuz bir olay hakkında ne sıklıkla öz eleştirel düşünceleriniz oldu?
3. Yakın zamanda sporda yaşadığınız olumsuz bir olay ile ilgili öz eleştirel düşünceleriniz ne kadar istem dışıydı?
7. Yakın zamanda sporda yaşadığınız olumsuz bir olay ile ilgili öz eleştirel düşüncelerinizden kendinizi uzaklaştırmak ne kadar kolay oldu?

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
1-10
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 7 ile 70 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

7. madde tersten kodlanmaktadır. Artan puanlar sporcularda öz eleştirinin arttığına işaret etmektedir.

Geçerlik: 

Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda hem madde faktör yüklerinin (.32-.85) hem de uyum iyiliği indekslerinin (χ2/Sd=2.114; RMESA=.057, CFI=.983, GFI=.981, AGFI=.951, NFI=.968, TLI=.967) uygun olduğu görülmüş ve ölçek tek faktörlü bir yapı göstermiştir. AVE (.449) ve CR (.845) değerleri yakınsak geçerliğe kanıt sağlamıştır. Hatalarla Aşırı İlgilenme Ölçeği ve Sporcu Durumluk Öz Eleştiri Ölçeği arasındaki pozitif korelasyon ölçüt bağıntılı geçerliğe destek sağlamıştır (r=.357). Çalışmanın iç tutarlığına kanıt sağlamak amacıyla madde geçerliği test edilmiş tüm maddelere ait alt %27 ile üst %27 grupların madde ortalamaları arasındaki farkların anlamlı olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach’s alpha iç tutarlık katsayısı .782 olarak bulgulanmıştır. İki hafta aralıklı olarak uygulanan ölçeğin, sınıf içi korelasyon katsayısının zayıf olduğu görülmüştür (ICC=.463).

Orijinal Form

Orijinal Kaynak/Referans: 

Mosewich, A. D., Crocker, P. R., Kowalski, K. C., DeLongis, A. (2013). Applying self-compassion in sport: An intervention with women athletes. Journal of Sport and Exercise Psychology, 35(5), 514-524. https://doi.org/10.1123/jsep.35.5.514

DOI: 
https://doi.org/10.1123/jsep.35.5.514
Orijinal Form Geçerlik: 

SDÖEÖ, Mosewich ve arkadaşları (2013) tarafından, insanların öz eleştirel düşüncelerini ve hislerini ölçmek amacıyla kullanılan bir günlük izleme formunun (Gilbert ve Procter, 2006) spor ortamına uyarlanmasıyla geliştirilmiştir. Ölçek 7 maddeden oluşmakta ve 10’lu likert tipinde derecelendirilmektedir. 7. madde tersten kodlanmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılığı için farklı zamanlarda yapılan Cronbach’s alpha değerleri .86, .89 ve .88 olarak bulgulanmıştır (Mosewich ve ark., 2013). Killham (2014) ise kadın sporcularla yaptığı çalışmasında ölçeğin Cronbach’s alpha değerini .90 olarak raporlamıştır. Bununla birlikte, SDÖEÖ’nün öz şefkat, beden memnuniyeti, sezgisel yeme ve benlik saygıyla negatif yönde, bozulmuş yeme ve kompulsif egzersiz ile ise pozitif yönde anlamlı şekilde ilişkili olduğunu bulgulamıştır.

Orijinal Form Güvenirlik: 

SDÖEÖ, Mosewich ve arkadaşları (2013) tarafından, insanların öz eleştirel düşüncelerini ve hislerini ölçmek amacıyla kullanılan bir günlük izleme formunun (Gilbert ve Procter, 2006) spor ortamına uyarlanmasıyla geliştirilmiştir. Ölçek 7 maddeden oluşmakta ve 10’lu likert tipinde derecelendirilmektedir. 7. madde tersten kodlanmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılığı için farklı zamanlarda yapılan Cronbach’s alpha değerleri .86, .89 ve .88 olarak bulgulanmıştır (Mosewich ve ark., 2013). Killham (2014) ise kadın sporcularla yaptığı çalışmasında ölçeğin Cronbach’s alpha değerini .90 olarak raporlamıştır. Bununla birlikte, SDÖEÖ’nün öz şefkat, beden memnuniyeti, sezgisel yeme ve benlik saygıyla negatif yönde, bozulmuş yeme ve kompulsif egzersiz ile ise pozitif yönde anlamlı şekilde ilişkili olduğunu bulgulamıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi