Spor Seyircilerinin Sözel Fiziksel Zorbalık Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Karaca, Y. (2019). Spor seyircilerinin zorbalık davranışlarının incelenmesi (futbol taraftarı örneği) (Doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Yasin Karaca
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Madde Sayısı: 14
Rakip takım seyircisi ile dalga geçerim.
Rakip takımın seyircisine kötü isim takarım.
Küçük ve zayıf olan rakip takım seyircisini kızdırırım.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1-asla yapmam 2- nadiren yaparım 3- bazen yaparım 4- genellikle yaparım 5- her zaman yaparım)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Yapılan analizler sonucunda ölçme aracında yer alan maddelerin tek faktörde toplandığı ve maddelerin anlam ve içerik olarak birbirleri ile tutarlı oldukları görülmüştür. Bu bağlamda faktörler içerdiği maddelerin kapsamlarına bakılarak adlandırılmıştır. Tek faktörde yer alan 12 madde spor seyircilerinin genel olarak siber zorbalık davranışlarından oluşmaktadır. Ayrıca ölçeğin güvenirliği ile ilgili yapılan hesaplamalar sonucunda ölçeğin Cronbach Alpha katsayısının. 93 olduğu belirlenmiştir. Bulgular özetlendiğinde spor seyircilerinin siber zorbalık davranışlarını belirlemek amacıyla geliştirilen ölçme aracının tek faktörden oluştuğu, ölçekte yer alan maddelerin faktör yüklerinin ise .73 ile .83 arasında değiştiği ve maddelerin ölçekteki varyansın %62.70’sini açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca ölçekte yer alan maddelerin
güvenirlik katsayılarının da oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Bu gerekçeler doğrultusunda spor seyircilerinin siber zorbalık davranışlarını ölçmek amacıyla geliştirilen ölçme aracının geçerli ve güvenilir ölçümler yaptığı söylenebilir.

Güvenirlik: 

Yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda, madde faktör yüklerinin 0.93 ile 0.95 arasında değiştiği ve hata varyanslarının ise 0.09 ile 0.15 arasında değiştiği belirlenmiştir (188). Faktör yük değerinin 0.10’dan küçük olmasının “küçük etkiye”, 0.30 civarında olmasının “orta etkiye” ve 0.50’nin üzerinde olmasının ise ”büyük etkiye” sahip olduğunu ifade etmektedir. Bu bakımdan düşük hata varyansları ve yüksek faktör değerleri göz önüne alındığında, ölçekte yer alan maddelerin büyük etkiye sahip oldukları söylenebilir. Maddeler için hesaplanan t oranlarının tümünün .01 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Bu çalışma grubundan elde edilen veriler için ölçeğin tek faktörlü modelinin yüksek düzeyde yapı geçerliğine sahip olduğu ve ölçeğin tek faktörlü yapısının doğrulandığı söylenebilir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi