TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Sosyal Sermaye Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
10 Psikoloji » 140 Kişilerarası İlişkiler


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Uçar, M. E. (2016). Sosyal Sermaye Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-23.


Geliştiren/Uyarlayan
Mehmet Ertuğrul Uçar


Yıl
2016


Kaynak Adı
Sosyal Sermaye Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi


Cilt
1


Sayı
1


Sayfa Aralığı
1-23


Link:
https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/sosyal-sermaye-olcegi-toad.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Mehmet Ertuğrul Uçar


İletişim
ertugrulucar@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Grup Aidiyeti, Ortak Değerler, Sosyal Sermaye


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Stratejik Güven Ölçeği: 9 maddeden oluşmaktadır. Örnek(3m): Dostlarımın dostlarına güvenirim.
Genelleştirilmiş Güven Ölçeği: 11 maddeden oluşmaktadır. Örnek(1m): İnsanların çoğunluğuna güvenilebilir.
Kurumsal Güven Ölçeği: 16 maddeden oluşmaktadır. Örnek(15m): Devlet kurumları problem çözme mercii değildir.
Ortak Değerler Ölçeği: 8 maddeden oluşmaktadır. Örnek(6m): Arkadaşlarımın kararlarına uyarım.
Grup Aidiyeti Ölçeği: 6 maddeden oluşmaktadır. Örnek(1m): İçinde olduğum sosyal gruplarda (Örneğin dernekler, arkadaş grubu, sivil toplum kuruluşları gibi) genellikle paylaştığımız ortak bir amacımız olduğunu düşünürüm.


Kimlere Uygulanabilir
18-68 yaş aralığı, Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme
5'li Likert (1=hiç katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum ve 5=tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Stratejik Güven Ölçeği: Ölçekten alınabilecek puan 0 ile 45 arasında değişmektedir.
Genelleştirilmiş Güven Ölçeği: Ölçekten alınabilecek puan 0 ile 60 arasında değişmektedir.
Kurumsal Güven Ölçeği: Ölçekten alınabilecek puan 0 ile 85 arasında değişmektedir.
Ortak Değerler Ölçeği: Ölçekten alınabilecek puan 0 ile 40 arasında değişmektedir.
Grup Aidiyeti Ölçeği: Ölçekten alınacak toplam puan 30’dur.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Stratejik Güven Ölçeği: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda tek faktörlü yapı elde edilmiş 1. Faktörde 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 maddeler toplam varyansın %44 ini açıklamaktadır.
Genelleştirilmiş Güven Ölçeği: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir.
Kurumsal Güven Ölçeği: Analiz sonucunda 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 birinci faktör altında toplamış ve varyansın %21 ünü açıklamıştır.
Ortak Değerler Ölçeği: Yapılan analiz sonucunda Birinci faktör altında 2.3.4,5,6,7,8,9 maddeler toplanmış ve varyansın %41’i açıklamıştır.
Grup Aidiyeti Ölçeği: GA ölçeğinin altı maddesi tek faktör altında toplanmakta toplam varyansın %56,828 açıklamaktadır.


Güvenirlik

Stratejik Güven Ölçeği: Cronbach alfa katsayısı .84 bulunmuştur.
Genelleştirilmiş Güven Ölçeği: Cronbach Alpha .74 olarak bulunmuştur.
Kurumsal Güven Ölçeği: Cronbach Alpha .84 olarak bulunmuştur.
Ortak Değerler Ölçeği: Cronbach Alpha. 79 olarak bulunmuştur.
Grup Aidiyeti Ölçeği: Cronbach Alpha .85 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi