TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Soru Sorma Stratejileri Farkındalığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 313 Sınıf Yönetimi


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Soysal, Y., Başalev, S., & Soysal, S., (2021). Soru Sorma Stratejileri Farkındalığı Ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin belirlenmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 11(1), 92-110. https://doi.org/10.5961/jhes.2021.432


Geliştiren/Uyarlayan
Serenay Başalev, Somayyeh Soysal, Yılmaz Soysal


Yıl
2021


Kaynak Adı
Soru Sorma Stratejileri Farkındalığı Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Dergi
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science


Cilt
11


Sayı
1


Sayfa Aralığı
92-110


Link:
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1613056


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
https://doi.org/10.5961/jhes.2021.432


Sorumlu Yazar
Serenay Başalev


İletişim
basalevserenay@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Soru sorma stratejileri farkındalığı


Alt Boyutlar
Açık & Kapalı Uçlu, Açıklaştırma-Kavramsal İç Tutarlılık, Çeldirme-Kavramsal Değişim-Delillendirme, Değerlendirme & Bilgi Sağlama, Epistemik Otorite & Ön Bilgi, İzleme-Kritik-Derinleştirme, Takip Sorularıyla Seçme-Eleme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

16. Dersin belirli kısımlarında o ana kadar konuşulan bütün konu ve kavramlarla ilgili genel bir özetleme yaparım.
4. Sorularımla öğrencilerin söylediklerini (iddialarını) desteklemeleri için örnekler vermelerini talep ederim.
32. Sınıfta ortaya çıkan fikirlerin doğruluğuna ya da yanlışlığına karar verme hakkı hem bana hem de öğrencilerime aittir.
25. Öğrencinin birbiri ile uyuşmayan cevabı olduğunda ona bunu fark ettirip daha tutarlı fikirler sunmasını talep ederim.
20. Sorduğum soruların tek ya da sabit bir cevabı vardır.
3. Öğrencimin verdiği cevabı değerlendirmeyip ek bir soru sorarım.
18. Öğrencilerimin verdikleri cevapların doğru ya da yanlış/eksik olduklarını/olduğunu onlara hemen söylerim.


Kimlere Uygulanabilir
Akademisyenler, Öğretmen Adayları, Öğretmenler


Derecelendirme
5'li Likert (kesinlikle katılmıyorum = 1, kesinlikle katılıyorum = 5)


Ölçek Puanlaması

Alınabilecek en düşün puan 30, alınabilecek en yüksek puan 150'dir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

AFA ve DFA çalışmaları gerçekleştirilmiştir. KMO değeri ,904 bulunmuştur. Ölçek yedi faktörden oluşmaktadır. Açıklanan toplam varyans %52,23 bulunmuştur.


Güvenirlik

Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .824 olarak belirlenmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi