Soru Sorma Stratejileri Farkındalığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Soysal, Y., Başalev, S., & Soysal, S., (2021). Soru Sorma Stratejileri Farkındalığı Ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin belirlenmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 11(1), 92-110. https://doi.org/10.5961/jhes.2021.432

DOI: 
https://doi.org/10.5961/jhes.2021.432
Sorumlu Yazar: 
Serenay Başalev
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

16. Dersin belirli kısımlarında o ana kadar konuşulan bütün konu ve kavramlarla ilgili genel bir özetleme yaparım.
4. Sorularımla öğrencilerin söylediklerini (iddialarını) desteklemeleri için örnekler vermelerini talep ederim.
32. Sınıfta ortaya çıkan fikirlerin doğruluğuna ya da yanlışlığına karar verme hakkı hem bana hem de öğrencilerime aittir.
25. Öğrencinin birbiri ile uyuşmayan cevabı olduğunda ona bunu fark ettirip daha tutarlı fikirler sunmasını talep ederim.
20. Sorduğum soruların tek ya da sabit bir cevabı vardır.
3. Öğrencimin verdiği cevabı değerlendirmeyip ek bir soru sorarım.
18. Öğrencilerimin verdikleri cevapların doğru ya da yanlış/eksik olduklarını/olduğunu onlara hemen söylerim.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (kesinlikle katılmıyorum = 1, kesinlikle katılıyorum = 5)
Ölçeğin Puanlaması: 

Alınabilecek en düşün puan 30, alınabilecek en yüksek puan 150'dir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

AFA ve DFA çalışmaları gerçekleştirilmiştir. KMO değeri ,904 bulunmuştur. Ölçek yedi faktörden oluşmaktadır. Açıklanan toplam varyans %52,23 bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .824 olarak belirlenmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi