Sendikal Örgütlenme Nedenleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Uğurlu, C. T., & Arslan, C. (2020). Sendikal Örgütlenme Nedenleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Electronic Journal of Social Sciences, 19(74).

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Celal Teyyar UĞURLU
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

15 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Maddi ve Sosyal İstekler (4m)
Duygusal Etki (6m)
Kişisel ve Mesleki Gelişim (5m)

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum - 5=Kesinlikle Katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

KMO = .876 , Bartlett's Test of Sphericity= 1749.577 p=.000) olarak anlamlı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin bütün olarak Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .888 bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi