Romantik İlişkilerden Beklentilere Dair Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Alakuş, E. (2020). Romantik İlişkilerden Beklentilere Dair Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.

DOI: 
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
ERSİN ALAKUŞ
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 30 madde ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Örnek maddeler:
1. Gelecekte kaygı yaşamamak için ilişki kurduğum/kuracağım kişinin
güven kırıcı davranışlarda bulunmaması benim için önemlidir.

15. Romantik bir ilişkinin uzun süreli olabilmesi için tensel uyumun
olması bir gerekliliktir.

27. Ortak bir kültüre sahip bir kişiyle romantik ilişki kurmak isterim.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
1=Hiç Katılmıyorum - 2=Çok Az Katılıyorum - 3=Orta Düzeyde Katılıyorum - 4=Çoğunlukla Katılıyorum - 5=Tamamen Katılıyorum
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 30 ile 150 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçek bireyin romantik ilişkilerden beklentilere yönelik farkındalıklarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Ölçekten yüksek puan alınması bireyin romantik ilişkilerden beklentilerine yönelik farkındalıklarının yüksek olduğunu, ölçekten düşük puan alınması ise bireyin romantik ilişkilerden beklentilerine yönelik farkındalığının düşük olduğunu göstermektedir. Ölçek genel olarak değerlendirilebileceği gibi alt boyutlara göre de değerlendirilebilir.

Geçerlik: 

Ölçek geçerliği kapsamında doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. Ölçek yeterli düzeyde geçerliliğe sahiptir. Benzer ölçek geçerliği kapsamında yapılan analizlere göre ölçeğin geçerlik düzeyi yeterlidir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik kat sayısı toplam ölçek maddeleri için .90’dır ve alt boyutların iç güvenirlik kat sayıları ise yeterli düzeydedir (GBgüvenirlik=.89, İKBgüvenirlik=.83, KBgüvenirlik=.82, KKBgüvenirlik=.80 ve FBgüvenirlik=.65).

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi