TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Psikolojik Sermaye Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Atila, F. (2019). Üniversite öğrencilerinin psikolojik sermaye, sınıf bağlılığı ve okula yabancılaşma algıları arasındaki ilişkinin analizi. [Doktora tezi]. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.


Geliştiren/Uyarlayan
Fulya ATİLA


Yıl
2019


Kaynak Adı
Üniversite öğrencilerinin psikolojik sermaye, sınıf bağlılığı ve okula yabancılaşma algıları arasındaki ilişkinin analizi


Tez Türü
Doktora


Üniversite
İnönü Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Malatya


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZblIk9Xdd2NNoS7f6NfUizR594U3gWuJY5WgJkrW5XY96


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Fulya ATİLA


İletişim
fulyaozer88@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sermaye Algıları


Alt Boyutlar
Iyimserlik, özyeterlilik, Psikolojik Dayanıklılık, Umut


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Psikolojik Sermaye Algıları Ölçeği (PSAÖ)
Özyeterlilik boyutunda 4 madde,
Umut boyutunda 4 madde,
Psikolojik dayanıklılık boyutunda 5 madde,
İyimserlik boyutunda 4 madde olmak üzere 4 alt boyuttan ve toplam 17
maddeden oluşmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir
Üniversite Öğrencileri, Yetişkinler


Derecelendirme
5'li Likert (“1 = Beni Hiç Tanımlamıyor”, “2 = Beni Az Tanımlıyor”, “3 = Beni Orta Derecede Tanımlıyor”, “4 = Beni İyi Tanımlıyor”, “5 = Beni Çok İyi Tanımlıyor”)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 17 ile 85 arasında değişmektedir. Ölçme aracından yer alan soruların tamamı olumlu ifadelerden oluşmakta ve ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçekten alınan puanların artması üniversite öğrencilerinin psikolojik sermaye algılarının yüksek olduğunu, azalması ise
üniversite öğrencilerinin psikolojik sermaye algılarının düşük olduğunu göstermektedir.


Geçerlik

Yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda ölçeğin Kaiser Mayer Olkin (KMO) değeri. 904 ve Bartlett testi sonucu anlamlı bulunmuştur. Varimax döndürmesi neticesinde elde edilen 17 madde ve 4 alt boyutlu ölçeğin toplam varyansın %58,93’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Yapılan ikinci düzey Doğrulayıcı Faktör Analizinde (DFA) ise : χ2=463.294, p=.000, sd=115, χ2/sd=4.029, RMSEA=0.058, NFI=0.91, CFI=0.93, GFI=0.94, RMR=0.037 bulunarak elde edilen yapı doğrulanmıştır.


Güvenirlik

Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ölçeğin tümü için “.88” olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç nihai ölçeğin yüksek bir güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi