Psikolojik Danışman Adayları İçin Öz-Farkındalık ve Yönetim Stratejileri Ölçekleri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Bildiri
Kaynak/Referans: 

Daşçı, E., Atik, G., Aşçıoğlu-Önal, A., Çelik, E.G. ve Güç, E. (2017). Psikolojik Danışman Adayları İçin Öz-Farkındalık ve Yönetim Stratejileri Ölçekleri: Türkçe formlarının geçerlik ve güvenirlik çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.1544-1546). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Esma Daşçı
İletişim: 
Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
1 = Hiçbir zaman’dan 5 = Her zaman’a doğru
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Uyarlama sürecinde, öncelikle ölçeklerin Türkçeye çevirisi yapılmış, ardından geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yürütülmüştür.

Geçerlik: 

Öz-Farkındalık Ölçeğinin Türkçe Formunun yapı geçerliği için öncelikle AFA yapılmıştır. Analiz sonucunda orijinal ölçek yapısında olduğu gibi iki faktörlü yapı elde edilmiş, bu yapı toplam varyansın %49’unu açıklamış ve faktör yükleri .40 ile .80 arasında değiştiği görülmüştür. AFA sonucunda elde edilen bu iki faktörlü yapı DFA analizi sonucunda doğrulanmıştır. Benzer şekilde, Yönetim Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun da yapı geçerliği AFA ile incelenmiş, analiz sonucunda orijinal ölçek yapısında olduğu gibi beş faktörlü yapı elde edilmiş, bu yapı toplam varyansın %60’ını açıklamış ve faktör
yükleri .44 ile .90 arasında değiştiği görülmüştür. AFA sonucunda elde edilen beş faktörlü yapı DFA analizi sonucu doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

İç-tutarlık güvenirlik katsayılarını hesaplamak için Cronbach alfa güvenirlik katsayıları kullanılmıştır. Ayrıca her iki ölçek için iki hafta arayla test-tekrar test güvenirlikleri hesaplanmıştır.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Development and validation of the Self-Awareness and Management Strategies (SAMS) Scales for therapists
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Williams, E. N., Hurley, K., O’Brien, K. ve Degregorio, A. (2003). Development and validation of the Self-Awareness and Management Strategies (SAMS) Scales for therapists. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 40, 278–288.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi