Probleme Dayalı Öğrenme Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Özgen, K. ve Pesen, C. (2008). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımına ilişkin öz-yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Qafqaz University, 22, 155-163.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Kemal ÖZGEN
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Matematik dersinde,
1.öğrencilerin araştırma ve inceleme yapmalarını sağlayacak etkinliklere yer veririm.
2.öğrencilerin konu ile ilgili günlük hayat problemlerini belirlemelerini sağlarım.

16 madde

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 16 ile 80 arasında değişmektedir. Ölçekte 6 ters madde bulunmaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınacak puanının yüksekolması öz yeterlik inancının yüksek olduğunu belirtmektedir.

Geçerlik: 

Faktör analizi sonuçlarına göre öz yeterlik ölçeğinin 16 maddeden oluştuğu ve bu maddelerin 3 faktöre ayrıldığı görülmüştür. Üç alt faktör tüm varyansın %49,4’ünü açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.816 olarak hesaplanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi