Postpartum Spesifik Anksiyete Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Duran, S. (2019).Postpartum Specific Anxiety Scale (PSAS): Reliability and validity of the Turkish version. Perspectives in Psychiatric Care. https://doi.org/10.1111/ppc.12385

DOI: 
https://doi.org/10.1111/ppc.12385
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Songül Duran
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

51 maddeden oluşan ölçeğin her bir maddesinin yer aldığı faktördeki faktör yükleri incelendiğinde 1-2-15-46. (ingilizce) maddelerin faktör yüklerinin 0.30’un altında kaldığı belirlenmiştir. Bu nedenle bu 4 madde Türkçe formda yer almaması gerektiğine karar verilmiştir.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
4'lü Likert (1=Hiç, 2= Bazen, 3= Çoğu kez, 4= Neredeyse Her zaman
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten 73 ve altında puan alanların postpartum anksiyete seviyelerinin düşük, 74 ve 100 arasında puan alanların orta, 101 ve üstünde olanların ise yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten 73 ve altında puan alanların postpartum anksiyete seviyelerinin düşük, 74 ve 100 arasında puan alanların orta, 101 ve üstünde olanların ise yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.

Çeviri Süreci: 

Yetkili uzmanlarca yapılan İngilizceden Türkçeye tercümenin gerçekçi olduğu yine yapılan geri çeviri işlemi ile onanmıştır. PSAS ölçeğinin İngilizceyi iyi bilen 30 yeni doğum yapmış Türk anneye hem İngilizce, bir hafta aradan sonra Türkçe uygulanması sonucunda elde edilen korelasyon katsayısının çok yüksek olması , ölçeğin Türkçe formunun dilsel eşdeğerliliğinin çok yüksek olduğunu göstermiştir(r:.929).

Geçerlik: 

Ölçek, tek faktör yüküne sahip bir yapıya sahiptir (0.30-0.58).

Güvenirlik: 

Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Duran tarafından 2019 yılında yapılmış Cronbach alfa katsayısı, r= 0.91 olarak bulunmuştur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Postpartum Spesific Anxiety Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Fallon, V., Halford, JCG., Bennett, KM., Harrold, JA. (2016). The Postpartum Specific Anxiety Scale: development and preliminary validation. Arch Womens Ment Health, 19, 1079-1090. doi: 10.1007/s00737-016-0658-9

DOI: 
10.1007/s00737-016-0658-9
Orijinal Form Geçerlik: 

Araştırmacılar; PSAS ölçeğinin Convergent geçerliğini sınamak için 506 kişilik örneklem grubuna; PSAS ile birlikte EPDS(Edinburgh Postpartum Anksiyete ve Depresyon Ölçekleri), STAI(Durumluluk-Sürekli Kaygı Ölçeği) ve BDI(Beck Depresyon Ölçeği) uygulanmış ve puanlar arasındaki korelasyon katsayısına bakılmıştır. PSAS toplam ile EPDS-A(Edinburgh Postpartum Anksiyete Ölçeği arasında ilişki katsayısı .75(p<.001), EPDS (Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeği arasında ilişki katsayısı .81(p<.001), BDI ölçeği arasında ilişki katsayısı .76 ve STAI Durumluluk kaygı .74 ile Sürekli kaygı arasında .77 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlar PSAS ölçeğinin Convergent geçerliğinin yüksek olduğunu göstermiştir.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Ölçeğin test-re test güvenirliği için ölçek iki hafta ara ile aynı 262 kişilik anne örneklemine uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar arasında hesaplanan korelasyonun .880 olması nedeniyle ölçeğin güvenirliği bir kez daha ispatlanmıştır

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi