TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

OXFORD Doğum Endişesi Ölçeği (OWLS)

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Erkal, Y. (2014). OXFORD doğum endişesi ölçeği (OWLS) Türkçe geçerlik güvenirlik (Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.


Geliştiren/Uyarlayan
Yasemin Erkal


Yıl
2014


Kaynak Adı
OXFORD doğum endişesi ölçeği (OWLS) Türkçe geçerlik güvenirlik


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Ege Üniversitesi


Enstitü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Şehir
İzmir


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WBc656i315e2eV6-EZV1ohVxGchYKQqiz9uB9cPH92k7pBKSQRkyZ8vX0oG1Kwf3


Dosyalar

Tez
PDF


Sorumlu Yazar
Yasemin Erkal Aksoy


İletişim
ebeyaseminerkal@hotmail.com


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

61 maddeden oluşmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir
Yeni Doğum yapan Kadınlar


Derecelendirme
(1) Çok endişeliydim, (2) Oldukça endişeliydim, (3) Çok endişeli değildim, (4) Hiç endişeli değildim şeklinde puanlanmıştır


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Geçerlik analizlerine dayalı sonuçlar: Uzman görüşüne dayalı Oxford Doğum Endişesi Ölçeği toplam puan ortalaması 94.8±3.7 (min=87.5, max=100.00) olup, maddelerin uygunluğu açısından uzman görüşler arasındaki uyumun değerlendirilmesi için uygulanan Kendall’s W iyi uyuşum analizi ile elde edilen değer 0.208’dir (p=0.091).


Güvenirlik

Ölçek iç tutarlılık güvenirlik katsayısı değerlendirildiğinde Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı α=0.83 olarak saptanmıştır.
İç tutarlığın yüksek güvenirlikte (0.80≤α<1.00) olduğunu gösteren bu sonuç, aynı zamanda, Oxford Doğum Endişesi Ölçeği Türkçe formunun güvenilir olduğunu göstermektedir. Ölçekte yer alan maddelerin Madde ve Toplam Puan Korelasyon Katsayıları değerlendirilmiş (Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu), Korelasyon Güvenirlik Katsayılarının r=0.50 ile 0.69 arasında olduğu saptanmıştır (Korelasyon güvenirlik katsayıları 0.30’un üzerinde ve 0.70’in altındadır) (p=0.000).


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi