Ortaokul Öğrencileri İçin Konuşma Özyeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Hasırcı-Aksoy, S., Arıcı, M.A. & Kan, M. (2021). Ortaokul Öğrencileri İçin Konuşma Özyeterlik Ölçeği geliştirme çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(41), 3631-3653. https://doi.org/10.26466/opus.935427

DOI: 
https://doi.org/10.26466/opus.935427
Sorumlu Yazar: 
Murat Kan
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Duyuşsal
1. Konuşurken heyecanımı kontrol altında tutabilirim.
2. Sesim titremeden konuşabilirim.
3. Sözcük tekrarı yapmadan konuşabilirim.
4. Konuşurken dikkatimi dağıtabilecek durumlarla baş edebilirim.
5. Dinleyicileri sıkmadan konuşmamı sürdürebilirim.
6. Çevremdekilerin konuşmamı beğendiklerini düşünürüm.
7. Konuşma etkinliklerinde söz almaktan çekinmem.
8. Konuşma yaparken kendimi rahat hissederim.
İÇERİK
9. Sözcükleri anlamlarına uygun bir biçimde kullanabilirim.
10. Konuşma amacıma uygun bir giriş yapabilirim.
11. Konuşmamı konu dışına çıkmadan sürdürebilirim.
12. Konuşmamda birbiriyle tutarsız ifadelerden kaçınabilirim.
13. Konuşmamı belirli bir ana fikir/ana duygu etrafında düzenleyebilirim.
14. Konuşmamı bir sonuca bağlayabilirim.
15.Konuşmamı yaparken dinleyicilerin çeşitli özelliklerini (yaşları, cinsiyetleri, dikkat durumları, konuya yönelik ön bilgileri vb.) göz önünde bulundurabilirim.
DİL ÖTESİ
16. Konuşurken sözcükleri doğru bir biçimde seslendirebilirim.
17. Konuşmamda dikkat çekmek istediğim yerleri vurgulu söyleyebilirim.
18. Konuşurken doğru yerlerde nefes alıp verebilirim.
19. Sesimin yüksekliğini konuşma ortamına göre ayarlayabilirim.
20. Jest (el ve kol hareketleri) ve mimiklerimi (yüz ifadesi) söylediklerimle uyum içinde kullanabilirim.
21. Konuşmamı normal konuşma hızında (ne hızlı ne yavaş) sürdürebilirim.
ETKİLENME
22. Beğendiğim konuşmacılar gibi konuşabilirim.
23. Başkalarının konuşmalarını gözlemleyerek nasıl konuşmam gerektiğini belirleyebilirim.
24. Konuşmamla ilgili görüşlere göre konuşmamı düzenleyebilirim.

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li likert (5=Tamamen Katılıyorum- 1=Kesinlikle Katılmıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 1 ile 120 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı (α) hesaplanmıştır. Ölçeğin bütünü için bu değer .815 olarak bulunmuştur.
Ölçek maddelerinin ayırt ediciliğini belirlemek amacıyla alt ve üst grupların ortalama puanları arasındaki farka bakılmış ve bunun için bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Ölçek maddelerinin t değeri bakımından üst grup lehine anlamlı
bir fark olduğu belirlenmiştir. p<.05

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi