TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Okulda Pozitif Yaşantılar Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Telef, B. B. (2016). Okulda pozitif yaşantılar ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 13(2), 2475-2487.


Geliştiren/Uyarlayan
Bülent B. Telef


Yıl
2016


Kaynak Adı
Okulda Pozitif Yaşantılar Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Dergi
International Journal of Human Sciences


Cilt
13


Sayı
2


Sayfa Aralığı
2475-2487


Link:
https://j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/3562/1802


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Bülent Baki Telef


İletişim
bakitelef@gmail.com


Ölçülen Özellikler
İyimserlik, Miinnettarlık, Okulda Pozitif Yaşantılar, Pozitif Özelliklerin Birlikteliği, Sebat, Yaşam Coşkusu


Alt Boyutlar
Iyimserlik, Minnettarlık, Sebat, Yaşam Coşkusu


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

4 alt boyut ve toplamda 14 madde vardır.
Minnettarlık : "1) Okuluma gittiğim için şanslıyım"
Yaşam Coşkusu : "4) Okulda yeni bir şey öğrendiğimde heyecan duyarım"
İyimserlik : "8) Okulumda iyi şeylerin olmasını beklerim"
Sebat : "11) Tüm ödevlerimi bitiririm"


Kimlere Uygulanabilir
İlkokul Öğrencilerine, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE


Derecelendirme
5'li Likert ( 1=Çok nadir ya da hiçbir zaman - 5= Çok sık ya da her zaman)


Ölçek Puanlaması

Olumlu ve olumsuz puanların toplamı 6 ile 30 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçek bağımsız ya da ayrı iki tip duyguyu ölçtüğünden dolayı ayrı ayrı puanlanır.


Geçerlik

Birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modele ilişkin uyum indeksleri χ2/sd= 2.40 (171/71= 2.40), RMSEA= 0.04, SRMR= 0.03, GFI= 0.96, NFI= 0.97, RFI= 0.96, CFI= 0.98 ve IFI= 0.98 olarak rapor edilmiştir. Ölçek maddelerinin standardize edilmiş parametre değerlerinin .50 ile .74 arasında değiştiği görülmüştür. İkinci düzey faktör analizi sonucunda modele ilişkin uyum indeksleri χ2/sd= 2.46 (180/73= 2.46), RMSEA= 0.04, SRMR= 0.03, GFI= 0.96,
NFI= 0.95, RFI= 0.92, CFI= 0.96 ve IFI= 0.96 olarak bulunmuştur. Ölçek maddelerinin standardize edilmiş parametre değerlerinin .49 ile .74 arasında değişmektedir.


Güvenirlik

Ölçeğin alt boyutları için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı minnettarlık için .70, yaşam coşkusu için .80, iyimserlik için
.63, sebat için .73 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin geneli için iç tutarlık katsayısı .86'dır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi