Mizaç ve Karakter Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Arkar, H., Sorias, O., Tunca, Z., Şafak, C., Alkın, T. Binnur-Akdede, B., ... Cimilli, C. (2005). Mizaç ve Karakter Envanteri’nin
Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(3), 190-204.

Sorumlu Yazar: 
Haluk Arkar
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

7 üst boyut, 25 alt boyut ve 240 madde
Kendini Yönetme (44 m)
Sorumluluk alma (8 m):
Amaçlılık (8 m):
Beceriklilik (5 m):
Kendini kabullenme (11 m):
Uyumlu ikincil huylar (12 m):
İşbirliği Yapma (42 m)
Sosyal onaylama (8 m):
Empati duyma (7 m):
Yardımseverlik (8 m):
Acıma (10 m):
Erdemlilik (9 m):
Kendini Aşma (33 m)
Kendilik kaybı (11 m):
Kişiler ötesi özdeşim (9 m):
Manevi kabullenme (13 m):
Yenilik Arama (40 m)
Keşfetmekten heyecan duyma (11 m):
Dürtüsellik (10 m):
Savurganlık (9 m):
Düzensizlik (10 m):
Zarardan Kaçınma (35 m)
Beklenti Endişesi (11 m):
Belirsizlik korkusu (7 m):
Yabancılardan çekinme (8 m):
Çabuk yorulma (9 m):
Ödül Bağımlılığı (32 m)
Duygusallık (10 m):
Bağlanma (8 m):
Bağımlılık (6 m):
Sebat Etme (8 m)
Sebat etme (8 m):

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
D/Y
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Tek diskriminant işlev hesaplandı, Λ=0.74,
χ²(25, N=1014)=29.73, p < 0.001. Bu anlamlı
Wilks’ Lambda sonucu, yordayıcıların iki grubu
anlamlı bir şekilde ayrıştırabildiğini göstermektedir.

Güvenirlik: 

TCI ölçeklerinin Cronbach
alfa değerleri, mizaç ölçeklerinde 0.55 ile 0.84 ve karakter ölçeklerinde 0.80 ile 0.84 arasındadır. En
düşük Cronbach alfa katsayıları Ödül Bağımlılığı
(0.55) ve Sebat etme’de (0.56) bulunmuştur. Karakter ölçeklerinin üçü de 0.80 ve üzeri değerdedir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
The Temperament and Character Inventory (TCI)
Orijinal Kaynak Türü: 
Kitap
Orijinal Kaynak/Referans: 

Cloninger CR, Przybeck TR, Svrakic DM, Wetzel RD (1994) The Temperament and Character Inventory (TCI): a guide to its development and use. St Louis, Missouri, USA: Center for Psychobiology of Personality.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi