Manevi Değerlerin Kazanımında Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Etkisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Koç, A. ve Budak, Y. (2021). Manevi Değerlerin Kazanımında Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Etkisi Ölçeği:
Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 21(1), 323-349. https://doi.org/10.33415/daad.755617

DOI: 
https://doi.org/10.33415/daad.755617
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ahmet Koç
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Katıldığım sosyal ve kültürel faaliyetler sayesinde diğer insanların haklarına saygılı olmanın çok önemli olduğunu daha iyi anladım.
18 madde

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= hiç katılmıyorum - 2= nadiren katılıyorum - 3= kısmen katılıyorum - 4= çoğunlukla katılıyorum - 5= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 18 ile 90 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

18 puan katılımcının algısının sosyal ve kültürel faaliyetlerin manevi değerleri hiç etkilemediği yönünde; 90 puan ise sosyal ve kültürel faaliyetlerin manevi değerleri tamamen etkilediği yönünde olduğuna işaret etmektedir.

Geçerlik: 

Ölçeğin KMO değeri 0,947; Barlett testine göre kay kare değeri anlamlıdır. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonucu ölçeğin 18 madde ve üç faktörden oluştuğu, toplam varyansın %66,6’sını açıkladığı belirlenmiştir. Dürüstlük ve sorumluluk, sabır ve saygı, yardımseverlik isimleri verilen faktörlerin yük değerlerinin 0,55-0,82 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) aşamasında, X2=2,64 ve RMSEA=0,078 olduğu görülmüştür. Diğer uyum indeksleri olan NFI=0,97, NNFI=0,98, CFI=0,98, RFI=0,96, RMR=0,060, SRMR=0,046 ve IFI=0,98 olarak tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha katsayısı ölçeğin tümü için 0,949, faktörler için sırasıyla 0,929, 0,865 ve 0,842 olarak ortaya çıkmıştır. Ölçeğin yüksek düzeyde güvenirliğe ve maddelerin iç tutarlılığa sahip olduğu belirlenmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi