Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitime Hazırbulunuşluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Karataş, K. & Oral, B. (2017). Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitime Hazırbulunuşluk Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 257-268.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Kasım KARATAŞ
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Kültürel çeşitliliğin yaşandığı bir sınıfta öğretmenlik yapmaya hazırım.
Sınıfımdaki öğrencilerin sahip oldukları kültürel değerleri merak ederim.
Lisans eğitimi süresince öğretim elemanlarımız Türkiye’deki kültürel çeşitliliğe ilişkin farkındalık oluşturdu.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1-Kesinlikle katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

“Kişisel Hazırbulunuşluk” alt boyutundan alınabilecek en düşük puan 12 en yüksek puan 60’dır. “Mesleki Hazırbulunuşluk” alt boyutundan alınabilecek en düşük puan 9 en yüksek puan 45’dir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınan puanların değerlendirilmesi yapılırken, ölçeğin genelinden elde edilecek toplam puan üzerinden işlem yapılabileceği gibi, her bir alt boyut için de ayrı ayrı puanlama yapılabilir. Ölçekten alınan puanların yükselmesi,
hazırbulunuşluklarının yüksek düzeyde olduğu anlamına gelmektedir.

Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi