Kişilerarası Güçler Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Tekin, I. (2012). Kişilerarası Güçler Envanteri’nin (Inventory of interpersonal strengths) Türk üniversite öğrencilerine uyarlanmasi: Dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalişmasi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Işıl Tekin
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

64 madde ve 8 alt boyut
Bağlantı
İlgi
Liderlik
Yönetme
Denge
Sınırlama
İşbirliği
Önemseme

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
6lı derecelendirme
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 64 ile 384 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek ayrıca toplam iyi oluş puanı vermektedir.

Çeviri Süreci: 

Çalışma kapsamında orijinal ölçek formu her iki dili çok iyi düzeyde bilen 7 kişiye birbirinden bağımsız olarak çevirtilmiştir. Bu çeviriler incelenerek geçici bir Türkçe form oluşturulmuş, oluşturulan Türkçe formun alan uzmanı bir akademisyen tarafından geri çevirisi yaptırılmış, form tekrar İngilizceye çevirtilmiştir.

Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğinin belirlenmesi amacıyla faktör analizi uygulanmış ve özdeğeri 1’in üzerinde olan 8 faktör bulunmuştur. “Scree test” uygulanması sonucunda ve yorumlanabilme durumuna göre bunların iki faktöre indirgenebileceği görülmüştür. Bulunan 15 maddeden oluşan ve varyansın % 15.7’sini açıklayan birinci faktörün kişilerarası ilişkilerdeki olumsuz birtakım tarzların ifadesi olduğu görülmüş, ve bu nedenle de bu faktör “Ketleyici İlişki Tarzları olarak isimlendirilmiştir. 16 maddeden oluşan ve toplam varyansın %13.1’ini açıklayan ikinci faktör kişilerarası ilişkilerde olumlu birtakım tarzların ifadesi olduğundan “Besleyici İlişki Tarzları” adı verilmiştir. Bu iki alt ölçeğin Cronbach Alpha değerleri hesaplanmış, bu değerler Ketleyici İlişki Tarzları alt ölçeği için .81, Besleyici İlişki Tarzları alt ölçeği için .80 olarak bulunmuştur (Şahin, Durak ve Yasak, 1994).

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik değerleri; faktörler bazında .82 ile .88 arasında değişmektedir. Bunun yanında sosyal beğenirlik için “Marlowe-Crowne Sosyal Beğenirlik Ölçeği” (Crowne ve Marlowe, 1960) kullanılmış ve sonuçların sosyal beğenilirlikten çok az etkilendiği görülmüştür.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi