TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Kimlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Ersanlı, K., & Şanlı, E. (2015). Self-perceived Identity Scale: A scale development study. American International Journal of Social Science, 4(6), 184-194.


Geliştiren/Uyarlayan
Esat ŞANLI, Kurtman Ersanlı


Yıl
2015


Kaynak Adı
Self-perceived identity scale: a scale development study


Dergi
American International Journal of Social Science


Cilt
4


Sayı
6


Sayfa Aralığı
184-194


Link:
http://www.aijssnet.com/journals/Vol_4_No_6_December_2015/23.pdf


Dosyalar

Makale
PDF

Ölçek Formu
Word


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Esat ŞANLI


İletişim
esat.sanli@omu.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Kimlik Algısı


Alt Boyutlar
Olumlu kimlik algısı, olumsuz kimlik algısı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

1. Kendimi tanıdığımdan emin değilim


5. Çoğu zaman aklım karışıktır


14. Sahip olduğum özelliklerden memnunumKimlere Uygulanabilir
ergenler ve genç yetişkinler


Derecelendirme
1= Hiç Katılmıyorum, 5=Tamamen Katılıyorum


Ölçek Puanlaması

Ölçekte, 1-2-3-5-6-8-9-12-15-17 numaralı maddeler "olumsuz kimlik algısı" alt boyutunda, 4-7-10-11-13-14-16-18-19 numaralı maddeler ise "olumlu kimlik algısı" alt boyutunda toplanmaktadır. Ölçekt eters madde bulunmayıp toplam puanlar alt boyut bazında alınmakta, ölçeğin genelinden toplam puan elde edilmemektedir.Ölçek Değerlendirmesi

Olumlu kimlik algısı için 4-7-10-11-13-14-16-18-19 numaralı maddelerin, olumsuz kimlik algısı için 1-2-3-5-6-8-9-12-15-17 numaralı maddelerin toplam puanları alınır.Geçerlik

Ölçeğin yapı geçerliliği, Temel Bileşenler Analizi ile test edilmiş, Direct Oblimin döndürme tekniği kullanılmıştır. Yapı geçerliliği için, faktör özdeğeri 1, faktör yükü en az .40 olarak alınmıştır. Kimlik algısı ölçeği iki faktörlü bir ölçek olarak toplam varyansın % 41’ini açıklamaktadır. Ölçeğin p<0.01 önem düzeyinde madde toplam puan korelasyonlarının .543 ile .685 arasında değiştiği görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi bulguları da elde edilen uyum indekslerinin iki boyutlu yapıyı doğruladığını göstermektedir. Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliğini incelemek için Serafini ve arkadaşları (2006) tarafından geliştirilen, Demir (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan iç tutarlık katsayıla¬rı yapı boyutu için .70, uyum boyutu için .76, amaç boyutu için .80, gelecek boyutu için .75 ve kontrol boyutu için .77 olan “Kimlik İşlevleri Ölçeği” kullanılmıştır. Olumlu kimlik algısı alt boyutunun kimlik işlevleri ölçeğinin beş boyutuyla pozitif, olumsuz kimlik algısı alt boyutunun ise negatif yönlü bir ilişki içerisinde olduğu görülmüştür.Güvenirlik

Güvenirlik analizi sonuçları olumsuz kimlik algısı ve olumlu kimlik algısı faktörleri için sırasıyla .87, .86,’dır.Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi