TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yazarlar: Kurtman Ersanlı

Kurtman Ersanlı
Yazar hakkında detaylı bilgi mevcut değildir.
13 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Affedicilik Ölçeği

Ersanlı, K., Vural- Batık, M.(2015).Development of The Forgıveness Scale: A study of relıabılıty and valıdıty.International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , 10(7), 19-32. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8201 

Affetme Ölçeği

Ersanlı, K. & Vural-Batık, M. (2015). Development of the Forgiveness Scale: A study of reliability and validity. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(7), 19-32

Ait Olma Ölçeği

Ersanlı, K. ve Koçyiğit, M. (2013). Ait Olma Ölçeği’nin psikometrik özellikleri. Turkish Studies, 8(12), 751-764

Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği

Ersanlı, K., Yılmaz, M. ve Özcan, K. (2013). Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği (ADİÖ): Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. (2013), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32( 1 ). 147-164

Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği

Ersanlı, K. ve Yılmaz, M. ve Özcan, K. (2013). Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği (ADİÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 147-164.

Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği

Dicle, A.N. ve Ersanlı, K. (2015). Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçeye uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(16), 111-126.

Belirsizliğe Karşı Tutum Ölçeği

Ersanlı, K. ve Uysal, E. (2015). Belirsizliğe Karşı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(54), 46-53.

Diğerkâmlık Ölçeği

Ersanlı, K., ve Doğru- Çabuker, N. (2015). Diğerkâmlık Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(52), 43-53. DOI: 10.17755/esosder.70589

Diğerkamlık Ölçeği

Ersanlı, K., & Çabuker, N. D. (2015). Diğerkâmlık Ölçeği'nin Psikometrik Özellikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(52), 43-53

Diğerkâmlık Ölçeği

Ersanlı, K. ve Doğru-Çabuker, N. (2015). Diğerkâmlık Ölçeği’nin psikometrik özellikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(52), 43-53.

İletişim Becerileri Envanteri

Ersanlı,K. ve Balcı,S. (1998). İletişim Becerileri Envanterinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (10), 7-12.

Kimlik Algısı Ölçeği

Ersanlı, K., & Şanlı, E. (2015). Self-perceived Identity Scale: A scale development study. American International Journal of Social Science, 4(6), 184-194.

Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği

Öztürk- Aynal, Ş., Kumandaş ,H.& Ersanlı, K.(2013). Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği geliştirme çalışması.Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) , 14(1).429-442.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi