TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Kaya Tırmanışı Öz-Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Aras, D., Koçak, F. ve Çetinkaya, G. (2019). Kaya Tırmanışı Öz-Yeterlilik Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 113-124. doi: 10.33689/spormetre.492619


Geliştiren/Uyarlayan
Dicle ARAS, Funda Koçak, Güney ÇETİNKAYA


Yıl
2019


Kaynak Adı
Kaya Tırmanışı Öz-Yeterlilik Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi


Cilt
17


Sayı
1


Sayfa Aralığı
113-124


Link:
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/676177


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
http://www.dx.doi.org/10.33689/spormetre.492619


Sorumlu Yazar
Dicle ARAS


İletişim
daras@ankara.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Fizyolojik ve psikolojik faktörlerin performans üzerindeki etkileri, Kaya tırmanışının fizyolojik özellikleri, Psikolojik faktörlerin tırmanış üzerindeki etkileri


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Tek boyut, 10 madde.


Kimlere Uygulanabilir
Sporcular, Tırmanıcı, Yetişkin


Derecelendirme
-

Ölçek Puanlaması

Ölçek puanlaması 0-100 arasında olup “% 0” hiç güvenmiyorum, “% 50” orta düzeyde güveniyorum, “% 100” tamamen güveniyorum anlamına gelmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi

Toplam puan (0'dan 1000'e kadar), bir bireyin, tırmanışta belirli bir etki yaratmak için gerekli eylemleri gerçekleştirme yetenekleri hakkındaki beklentilerinin veya inançlarının ölçüsünü verir. Ölçekten alınan puanın yükselmesi tırmanıcının öz yeterlik inancının arttığını işaret etmektedir.


Çeviri Süreci

Ölçek, iyi derecede İngilizce bilen ve spor terminolojisine hâkim birbirinden bağımsız 5 farklı çevirmen tarafından orijinal dilinden Türkçeye çevrilmiştir. Daha sonraki süreçte, Türkçeye çevrilmiş form alanla ilgili çalışan iki akademisyen tarafından analiz edilerek, formun son hali oluşturulmuştur.


Geçerlik

Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Çalışmada toplam varyansın % 47,86’sını açıklayan tek boyutlu bir yapı bulunmuştur. Ayrıca DFA sonuçlarında ise uyum değerleri χ2=172,12, χ2/df=2,29, GFI=0,93, AGFI=0,89, RMSEA=0,68, PGFI=0,92, NFI=0,95, CFI=0,92 ve RMR=0,050 olarak hesaplanmıştır. DFA sonuçlarına göre uyum indeksleri değerlendirildiğinde yapının genel olarak kabul edilebilir uyum sınırları içinde yer aldığı görülmektedir.


Güvenirlik

Güvenilirlik analizinde maddetoplam puan ilişki katsayılarına bakılmış ve Cronbach alfa iç tutarlılık analizi yapılmıştır. Ölçeğin bulunan güvenirlik katsayısı orijinal formla benzer bir biçimde ,87’dir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Self-efficacy, risk taking and performance in rock climbing


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Llewellyn D.J., Sanchez X., Asghar A.& Jones G., (2008), Self-efficacy, risk taking and performance in rock climbing. Personality and Individual Differences, (45), 75-81.


Orijinal Ölçek Yazarlar
Amanda Asghar, David J. Llewellyn, Gareth Jones, Xavier Sanchez


Orijinal Ölçek Yıl
2008


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Self-efficacy, risk taking and performance in rock climbing.


Orijinal Ölçek Link:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886908000901?via%3Dihub


Orijinal Ölçek DOI
https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.03.001


Orijinal Ölçek Dergi
Personality and Individual Differences


Orijinal Ölçek Cilt
45


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
75-81


Orijinal Ölçek Geçerlik

Toplam varyansın % 50,3’ünü açıklayan tek boyutlu bir yapıdadır.


Orijinal Ölçek Güvenirlik

Ölçeğin özgün formunun güvenirlik katsayısı (Cronbach alfa) ,88'dir.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi