TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 640 Hemşirelik

424 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

13-18 Yaş Pediatrik Onkoloji Hastaları ve Ebeveynleri için Yaşam Kalitesi Ölçeği

Bektas, M., Kudubes, A. A., Ugur, O., Vergin, C., & Demirag, B. (2016). Developing the Scale for Quality of Life in Pediatric Oncology Patients Aged 13–18: Adolescent Form and Parent Form. Asian Nursing Research, 10(2), 106-115.

3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği

Soyer Ö, Özbayır T. (2018). 3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 13, 46-64. DOI: 10.17371/UHD.2018.2.9

Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği

Baysan-Arabacı, L. (2009). Adli psikiyatri hastalarına yönelik hemşire tutum ölçeği geliştirme (Doktora tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği

Arabacı-Baysan, L. ve Çam, M. O. (2011). Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği geliştirme. Nöropsikiyatri Arşivi, 48, 175-183. doi: 10.4274/Npa.Y5799

Adölesan Sağlığını Geliştirme Ölçeği

Bıyık-Temel A., Başalan-İz, F. ve Yetim, D. (2011). Türk toplumunda Adölesan Sağlığını Geliştirme Ölçeğinin geçerlik ve güvenilirliği. Güncel Pediatri, 9, 14-22.

Ağız Sağlığı Değerlendirme Aracı

Ercan-Şahin, N., & Jablonski, R. A. (2019). Psychometric properties of the oral health assessment tool Turkish version. Cukurova Medical Journal, 44, 513-520. https://doi.org/10.17826/cumj.567995.

Ağrı Yönetimi İle İlgili Hemşirelerin Bilgi Ve İnançlarının Değerlendirilmesi Formu

Üstkan, H. (1999). Ağrı yönetimi ile ilgili hemşirelerin bilgi ve inançlarının değerlendirilmesi (Doktora tezi).İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ahlaki Yaralanma Semptom Ölçeği: Sağlık Bakım Profesyonelleri Versiyonu (AYSÖ-SBP)

Üstün, G. (2022). Psychometric properties of the Turkish version of the Moral Injury Symptom Scale-Healthcare Professional. Journal of Psychiatric Nursing, 13(1), 67-75. https://doi.org/10.14744/phd.2021.34603

AIDS İle İlgili Damgalama Ölçeği

Bahar, Z., Cal, A., Beser, A., Cavusoglu, F., Deveci, A., Badur, S., & Bahar, I. H. (2022). A study on the adaptation of the HIV/AIDS‐related Stigma Scale into Turkish. Perspectives in Psychiatric Care, 58(2), 509-517. https://doi.org/10.1111/ppc.12984

Aile APGAR Ölçeği

Özcan, S., Duyan, V. ve İncecik, Y. (2011). Aile Hekimliği’nde Aile APGAR Ölçeği’nin Kullanımı: Türkçeye uyarlama çalışması. The Journal of Turkish Family Physician, 2 (3), 30-37.

Aile Merkezli Bakım Tutum Ölçeği

Kara, A. (2018). Aile merkezli bakım eğitiminin çocuk hemşirelerinin tutumlarına etkisi (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Algılanan Kişi-Çevre Uyumu Ölçeği

Tatlı, M. ve Çakmak, A. F. (2019). Kişi-çevre uyumunun farklı kavramsal yaklaşımlar açısından çok düzeyli ölçümü: Hemşirelerin uyum algıları ile çalışma tutum ve davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. BMIJ, 7(5), 2464-2488. doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1290

Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ)

Bilge, A., Öğce, F., Genç, R. E. ve Oran N.T. (2009). Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ)’nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Uygunluğu. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2(25), 61-72.

ALPS-NEO Yenidoğan Ağrı ve Stres Değerlendirme Ölçeği

Ceylan, S. S., & Bolışık, B. Yenidoğan bebeklerde ALPS-Neo Ağrı ve Stres Değerlendirme Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Pamukkale Tıp Dergisi, 10(1), 45-52.

Ameliyat Öncesi Hemşirelik Bakımına İlişkin Algılanan Yetkinlik Ölçeği

Şimşek, P., Özmen, G. Ç., Kemer, A. S., Aydin, R., Bulut, E., & Çilingir, D. (2023). Development and psychometric testing of Perceived Preoperative Nursing Care Competence Scale for nursing students (PPreCC-NS). Nurse Education Today, 1-9.

Ameliyathane Yönetimi Tutum Ölçeği

Yalçınkaya, A. (2010). Ameliyathane yönetimi tutum ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek Lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeği

Temel, A. B., Uysal, A., Ardahan, M., & Ozkahraman, S. (2010). Barriers to Research Utilization Scale: psychometric properties of the Turkish version. Journal of Advanced Nursing, 66 (2), 456-464.

Astımlı Çocuklar İçin Aile Yönetimi Ölçeği

Özmen, T. (2021) Astımlı Çocuklar İçin Aile Yönetimi Ölçeğinin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması (Tez No. 683076) [Yüksek Lisans Tezi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Astımlı Çocuklar ve Adölesanlar İçin Öz Etkililik Ölçeği

Çevik, Ü. ve Çelebioğlu, A. (2012). Astımlı Çocuklar Ve Adölesanlar İçin Öz Etkililik Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik güvenirliği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(1), 55-62.

Astımlı Çocuklarda Ev Dizaynı Farkındalık Ölçeği

Aldem, M. ve Geçkil, E. (2019). Astımlı Çocuklarda Ev Dizaynı Farkındalık Ölçeği geliştirilmesi. Journal of Human Sciences, 16(1), 285-300.

Babaların Emzirmeye Etkisi Ölçeği (Partner Breastfeeding Influence Scale)

Buldur, E. (2019). Babaların emzirmeye etkisi ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi ( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.

Bakım Davranışları Ölçeği

Kurşun, Ş. (2010). Genel cerrahi servisinde hasta ve hemşireler tarafından hemşirelik bakım kalitesinin algılanması (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Bakım Davranışları Ölçeği-24

Kurşun, Ş. ve Kanan, N. (2012). Bakım Davranışları Ölçeği-24’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(4), 229–235.

Bakım Değerlendirme Ölçeği

Eskimez, Z., & Acaroğlu, R. (2019 ). Bakım Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Cukurova Medical Journal, 44(4), 1172-1180. https://doi.org/10.17826/cumj.496287

Bakım Değerlendirme Ölçeği-BDÖ

Eskimez, Z. (2012). Hemşirelik öğrencilerinin bakım davranışlarını algılamaları (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi