İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Dersi Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Kazu, İ.Y., Özdemir, O. ve Erten, P. (2016). İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin geliştirilmesi çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 534-546.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Yaşar Kazu
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

2 alt boyut ve 23 madde
İçsel Motivasyon (16 m): İşletim Sistemleri ve Uygulamaları dersinde kendimi iyi hissedince başarılı olacağımı düşünürüm.
Motivasyonsuzluk (7 m): İşletim Sistemleri ve Uygulamaları dersine ait çalışmaları yapmak istemiyorum.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= Hiç katılmıyorum - 5= Tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 23, en yüksek puan 115'tir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Ölçeğin iki boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur.( KMO= 0,912 Bartlett Testi= 1994,091). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .592 ile .853 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .880 ile .946 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .946 olarak hesaplanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi