İşkoliklik Riski Testi (WART)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Çevik-Tekin, İ. ve Erdoğan, P. (2021). İşkoliliklik Riski Testi (WART) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(51), 367-380. http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.50833

DOI: 
http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.50833
Sorumlu Yazar: 
İlknur Çevik Tekin
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçekte yer alan 18 maddenin boyutlara göre dağılımına bakıldığında; 8, 15, 18,19, 20, 21, 23 ve 24. maddeler iletişim ve kendi kendini absorbe etme alt boyutunda,1,2,4,9,10,11. maddeler özdeğer/kontol alt boyutunda, 14. ve 17. maddeler geleceğe bakış/zihinsel meşguliyet boyutunda ve 5 ve 6. maddeler kompulsif(zorlayıcı) eğilimler alt boyutundadır

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
a 5’li likert tipi (1=kesinlikle katılmıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 5 ile 90 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Her bir sorunun 1-5 puan değeri vardır. Ölçek sorularına verilen yanıtlarda artan puan işkoliklik seviyesinin yüksekliğine işaret etmektedir.

Çeviri Süreci: 

Ölçeğin Türkçeye çevrilmesinde Brislin’in (1970) aşamaları izlenmiştir

Geçerlik: 

WART ölçeğinin Türkçe’ye uyarlama çalışmasında yapı geçerliliğini araştırıp, ölçek
maddelerinin aynı yapıyı ya da kavramı ölçüp ölçmediğinin araştırılması ile ilgili önce
Keşfedici Faktör Analizi (KFA), daha sonra ölçeğin model uyumunu test etmek için
Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır.

Güvenirlik: 

iletişim/Kendi kendini absorbe etme 0,83
Özdeğer/Kontrol 0,68
Geleceğe bakış/Zihinsel Meşguliyet 0,64
Kompulsif (Zorlayıcı) Eğilimler 0,61
İşkoliklik Riski Ölçeği 0,84

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Work Addiction Risk Test (WART)
Orijinal Kaynak/Referans: 

Robinson, B.E. (1999), The Work Addiction Risk Test: Development of A Tentative Measure of Workaholism.Perceptual and Motor Skills, Vol. 88, Pp. 199-210.

DOI: 
DOI: 10.2466/pms.1999.88.1.199
Orijinal Form Geçerlik: 

WART ölçeği, çeşitli çalışmalarda geçerliliği ispatlanmış bir ölçektir. 2 haftalık test-tekrar test
güvenirliği 151 ABD öğrencisi (r = .83) (Robinson, Post ve Khakee, 1992) örnekleminde
bulunmuştur. İki yarıya bölünmüş (Spearman-kahverengi tahmini) güvenilirlik (r = .85) ABD
öğrencileri ve Anonim İşkolik üyeleri 442 kişilik bir örneklemde test edilmiştir. Ölçeğin yüzey
geçerliliğine bakılmıştır (Robinson ve Post, 1995). Yakınsak ve ıraksak geçerliliği ise Robinson
(1999)’da 363 ABD öğrencisi ile (107 erkek; ortalama yaş 22.0) 25 maddelik işkoliklik ölçeği
ile test edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık kat sayısı (a = .88) tespit edilmiştir. WARTpuanları
genelleştirilmiş kaygı (r = .40) ve A tipi davranış (r = .37 – .50) ile ilişkili olarak bulgulanmıştır.
Bu çalışmada kullanılan ölçek ifadeleri Robinson (1999) çalışmasına aittir.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Robinson (1999) çalışmasında işkoliklik ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı α=0,88 bulgulanmıştır

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi