İlişkide Otantiklik Ölçeği (Authenticity in Relationship - AIRS)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Evin-Akbay, S., & Gündoğdu, M. H. (2021). The Relation between Parental Bonding with Intimacy and Authentic Self In
Mediated By Attachment Style. Kastamonu Education Journal, 29(1), 84-102. doi: 10.24106/kefdergi.727091

DOI: 
10.24106/kefdergi.727091
Sorumlu Yazar: 
Sinem Evin AKBAY
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1. Partnerimle birlikteyken tamamen kendim olurum
10. Partnerimle tartışma yaratacak bazı konuları gündeme getirmekten kaçınırım.
18. En özel yanlarımı partnerime açmak konusunda kendimi özgür hissederim.
23. Bir tartışmadan kaçınmamızı sağlayacaksa partnerimin bazı düşünce ve duygularını kendine saklamasını tercih ederim.

Toplam 23 Madde

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
9'lu Likert Tipi (1=beni hiç tanımlamıyor” (1 puan), 9=“beni çok tanımlıyor” (9 puan))
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte yer alan; 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 19., 20., 21. ve 23. Maddeler ise ters puanlanmaktadır. Dürüstlük alt ölçeğinden alınabilecek puanlar 11 ile 99 arasında değişirken, yansızlık alt ölçeğinden alınabilecek puanlar 12 ile 108 arasında değişmektedir. Ölçekten toplam puan alınabilmektedir. Ölçekte alınabilecek toplam puanlar ise 23 ile 207 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınan puanların yükselmesi bireylerin ilişkilerinde otantik davranma eğilimlerinin artışına işaret etmektedir.

Geçerlik: 

Modelin uyum indekslerinden elde edilen değerler sonrasında yapısal modelin yeterli geçerlik kanıtlarına sahip olduğu ve uyum düzeyinin yükselerek oldukça iyi ve geçerli bir yapısal modelin elde edildiği görülmüştür (χ2=864.50, df=246, p=.000<.001; χ2/df=3.51; RMSEA=.065; IFI=.93; CFI=.93; GFI=.92; NFI=.90; SRMR=.069).

Güvenirlik: 

Yapılan Uyarlama çalışması sonucunda ölçeğin tümüne ait (23 Maddelik) Cronbach α katsayısı ,82 bulunurken; 11 maddelik birinci faktöre ilişkin α= ,76; 12 maddelik ikinci faktöre ilişkin α= ,79 olarak hesaplanmıştır. Ölçeği iki yarıya bölerek elde edilen güvenirlik katsayıları ise şu şekildedir; 1. faktör için .72, 2. faktör için .75 ve toplam için ise .80’dir. Tüm bu değerler ışığında ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğu söylenebilir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Authenticty in Relationship (AIRS)
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Lopez, F. G., & Rice, K. G. (2006). Preliminary development and validation of a measure of relationship authenticity. Journal of Counseling Psychology, 53, 362–371.

DOI: 
10.1037/0022-0167.53.3.362
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi