TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Gözden Geçirilmiş Duygusal Zeka Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://proxy2.marmara-elibrary.com/MuseSessionID=0210jehr5/MuseProtocol=http/MuseHost=content.ebscohost.com/MusePath/ContentServer.asp


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 126 Zekâ


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Onur, E., Sheridan, M. J., Fukunishi, I., Wise, M. D., & Thomas, N. (2011). The Revised Emotional Intelligence Scale: cross cultural validation in a Turkish psychiatric outpatient cohort. New/Yeni Symposium Journal, 50(1), 51-54.


Geliştiren/Uyarlayan: Elif Onur, Isao Fukunishi, Michael J. Sheridan, Thomas N. Wise


Yıl: 2011


Kaynak Adı: The Revised Emotional Intelligence Scale: cross cultural validation in a Turkish psychiatric outpatient cohort.


Dergi: New/Yeni Symposium Journal


Cilt: 50


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 51-54


Sorumlu Yazar: Elif Onur


İletişim: elif.onur@deu.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Duygusal Zeka


Alt Boyutlar: Durumsal, Kişiler arası ilişki, Kişinin Kendisi İle İlişkisi


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 34 madde ve 3 faktörden oluşmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir: Psikiyatri Hastaları


Derecelendirme: 5'li Likert Tipi 0-Hiçbir Zaman, 1-Nadiren, 2-Bazen, 3-Sıklıkla, 4-Çoğu Zaman


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 0 ile 136 arasında değişmektedir


Çeviri Süreci:

EIS-34, her ikisi de yerli olan yazarlardan biri tarafından İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir. Çevirmenler yerel olarak türkçe konuşmaktadır ve İngilizce bilmektedir.


Geçerlik:

Yapı Geçerliliği: Yapı geçerliğine kanıt sağlamak için AFA kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin 34 madde ve üç faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Elde edilen yapının geçerliği, doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır


Güvenirlik:

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğinin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa, α =.91. Kişinin kendisi ile ilişkisi bileşeni için , α =.90, Kişiler arası ilişkiler bileşeni için , α =.84, Durumsal Bileşeni için , α =.67 olduğundan ölçeğin yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu bulunmuştur


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: THE REVISED EMOTIONAL INTELLIGENCE SCALA


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi