Fırat Netlessfobi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Kanbay, Y., Fırat, M., Akçam, A., Çınar, S., & Özbay, Ö. (2021). Development of Fırat Netlessphobia Scale and investigation of its psychometric properties. Perspectives in Psychiatric Care. https://doi.org/10.1111/ppc.12924

DOI: 
https://doi.org/10.1111/ppc.12924
Sorumlu Yazar: 
Yalçın Kanbay
Alt Boyutlar: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

İnternet bağlantısının olmadığı yerlerde huzursuzlanırım.
Sık sık internet bağlantım olup olmadığını kontrol ederim.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
1 = “Hiç Katılmıyorum”, 2 = “Katılmıyorum”, 3 = “Orta Düzeyde Katılıyorum”, 4 = “Katılıyorum”, 5 = “Tamamen Katılıyorum”
Ölçeğin Puanlaması: 

Bu çalışmada, genel popülasyonda bireylerdeki Netlessfobi düzeyini ölçmek amacıyla “Fırat Netlessfobi Ölçeği” geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan analizler Fırat Netlessfobi Ölçeği’nin; kapsam, içerik ve yapı açısından kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir.
Geliştirilmiş olan “Fırat Netlessfobi Ölçeği” tek boyut ve 12 maddeden oluşmakta olup, Netlessfobiye yönelik toplam varyansın 60.7’sini açıklayabilmektedir. Ölçeğin genel Cronbach α güvenilirlik katsayısı .93 olarak hesaplanmış olup, bu değer yüksek güvenilirliği ifade etmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ters puanlanan maddenin olmadığı bu ölçekten alınabilecek en düşük puan 12 iken, en yüksek 60 puandır. Puanın artışı bireyde Netlessfobi düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.
Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği genel popülasyonda yapılmış olup, 18 yaş üstü bireylerin kullanımı için uygundur. Ölçeğin daha küçük yaştaki bireyler üzerinde uygulanabilmesi için yeniden geçerlilik ve güvenilirliğinin sağlanması önerilmektedir.

Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliliğine yapı geçerliliği ve iç geçerliliği incelenerek karar verilmiştir. Yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, iç geçerliliği belirlemek için ise alt- üst grup karşılaştırması yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliğini test etmek amacı ile Cronbach α güvenilirlik katsayısı ve test-tekrar test tutarlılığı hesaplanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi