Erkeklere İlişkin Çelişik Duygular Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Sakallı-Uğurlu, N. (2008). Erkeklere İlişkin Çelişik Duygular Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 11(21), 1-11.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Nuray Sakallı-Uğurlu
İletişim: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

2 alt boyut ve 19 madde
Erkeklere İlişkin Düşmanca Tutumlar(10m): Çoğu erkek kadınlar için eşitliği sözde savunur ama bir kadını kendilerine eşit olarak görmeyi kaldıramazlar.
Erkeklere İlişkin Korumacı Tutumlar(9m): Her kadının kendisini el üstünde tutacak bir erkeğe ihtiyacı vardır

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
6'lı likert derecelendirme ( 1= “tamamen karşıyım,” 6 ise “tamamen katılıyorum” )
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten elde edilen yüksek puanlar, korumacı ve düşmanca cinsiyetçiliğin yüksek olduğunu göstermektedir.

Çeviri Süreci: 

ODTÜ, Psikoloji Bölümü’nden bir öğretim üyesi ve bir yüksek lisans öğrencisi bağımsız olarak bu ölçeği Türkçe’ye çevirmişlerdir. Bu çeviriler birbiriyle karşılaştırılarak madde düzgünlüğü, kelime seçimi, okunma kolaylığı ve anlaşılma düzeyi açısından düzeltilmişlerdir. Daha sonra, oluşturulan Türkçe sürüm, bu ölçeğin İngilizce yazımını daha önce hiç görmemiş olan bir yüksek lisans öğrencisi tarafından Türkçe’den İngilizce’ye geri-çevirilmiştir.

Geçerlik: 

EDT faktöründeki yüklemeler .46 ile .72 arasında değişirken; EKT alt faktörlerindeki yüklemeler .48 ile .79 arasında değişmektedir. , EDT ve EKT arasında pozitif bir ilişki (r = .20, N = 836, p < .01) bulunmuştur.

Güvenirlik: 

EÇDÖ’nin iç tutarlık güvenirliği Cronbach Alfa katsayısı ile irdelenmiştir. Cronbach Alfa katsayısı .82 (N = 824; madde sayısı =19) olarak belirlenmiştir. Ölçek 21 gün ara ile aynı gruba tekrar uygulandığında, iki uygulama arasındaki korelasyon .80 (n = 110, p < .01) olarak bulunmuştur. Maddeler ile EÇDÖ’nin tümü arasındaki korelasyonlar .28 ile .56 arasındadır. Ayrıca, maddeler ile her bir faktör toplamı arasındaki korelasyonlar; EDT için .38 ile .60, EKT için .41 ile .69 arasında bulunmuştur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
The Ambivalence toward Men Scale (AMI)
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Glick, P., & Fiske, T. S. (1999). The Ambivalence toward Men Inventory: Differentiating hostile and benevolent beliefs about men. Psychology of Women Quarterly, 23(3), 519-536.

DOI: 
https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1999.tb00379.x
Orijinal Form Güvenirlik: 

EÇDÖ için Cronbach Alfa katsayıları .83 ile .87 arasındadır. EDT için Cronbach Alfa katsayıları .81 ile .86 arasında değişirken; EKT için Cronbach Alfa katsayıları .79 ile .83 arasında bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi