TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 148 Cinsellik, Cinsiyet Rolü ve Cinsel Davranış

114 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Acil Durumlarda Cinsel ve Üreme Sağlığı Bilgi Ölçeği

Cirban Ekrem, E., & Kurt, A. (2023). Developing the sexual and reproductive health knowledge scale in emergencies. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 289, 177-182. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2023.08.392

Aile İçinde Ağırlıklı Olarak Konuşulan Cinsel Konular Ölçeği

Ebeoğlu, M., & Karacan, E. (2017). Aile İçinde Ağırlıklı Olarak Konuşulan Cinsel Konular Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Nesne Psikoloji Dergisi, 5(9), 33-53.DOI: 10.7816/nesne-05-09-02

Aile Yaşamı ve Cinsel Sağlık Bilgisi Ölçeği

Tarhan, N. (2004). Aile yaşamı ve cinsel sağlık programının (AYCSP) zihinsel engelli kız çocukların cinsel bilgi düzeylerine etkisi. (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bem Cinsiyet Rolleri Ölçeği

Tatlıcı, H. H. (2002). Kadınlarda cinsiyet rolleri ve yaşa bağlı olarak benlik saygısı, depresyon ve menopoza ilişkin belirtilerin incelenmesi ( Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bem Cinsiyet Rolü Envanteri

Yaşın Dökmen, Z. (1999). Bem Cinsiyet Rolü Envanteri Kadınsılık ve Erkeksilik Ölçekleri Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri. Kriz Dergisi, 7(1), 27-40.

Bem Sex-Role Inventory (BSRI)

Özkan, T., & Lajunen, T. (2005). Masculinity, femininity, and the Bem Sex Role Inventory in Turkey. Sex Roles, 52(1-2), 103-110. DOI: 10.1007/s11199-005-1197-4

Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği

Sakallı-Uğurlu, N. (2002). Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk psikoloji dergisi, 17(49), 47-58.

Cinsel Benlik Şeması Ölçeği

Koçak, G., & Fışıloğlu, H. (2010). Cinsel Benlik Şeması Ölçeği'nin üniversite örnekleminde geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Klinik psikiyatri, 13, 159-169.

Cinsel Deneyim Kalitesi Ölçeği

Yassa, M. , Sargın, M. , Dereli, N. , Özdemir, Y. , Akça, G. , Günay, T. , Tuğ, N. (2020). The Validity And Reliability Of The Turkish Version Of The Quality Of Sexual Experience Scale. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(Ek 1), 48 – 55.

Cinsel Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği (CEYTÖ)

Turhan, N, O. (2015). Ergenlerin cinsel eğitime yönelik tutumlarına ilişkin bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek Lisans). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Cinsel Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği (CEYTÖ)

Turhan, N, O. (2015). Ergenlerin cinsel eğitime yönelik tutumlarına ilişkin bir ölçek geliştirme çalışması(Yüksek Lisans). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İstanbul.

Cinsel Heyecan Arama Ölçeği

Kıylıoğlu, L. (2013). Cinsel Heyecan Arama Ölçeği (CHAÖ): Türkçe'ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1-2-3), 41-54.

Cinsel Kimliği Belirleme Ölçeği

Artan, İ. (1988). Annesi çalışan ve çalışmayan ilkokul birinci ve beşinci sınıf öğrencilerinin cinsel kimliklerini kazanmalarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Cinsel Kompülsiyon Ölçeği

Akın, A. ve Çelik, E. (2015). Cinsel Kompülsiyon Ölçeği’nin uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 617-629.

Cinsel Öz-bilinç Ölçeği

Çelik, E. ( 2013 ). Cinsel Öz-Bilinç Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği, İnternational Periodical for the Languages Literature and History of Turkish or Turkic, 8, 1703-1713. İ

Cinsel Öz-Yeterlik Ölçeği

Çelik, E. (2013). Cinsel Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of European Education, 3(2), 1-10.

Cinsel Sağlık Bilgi ve Tutum Envanteri

Esen, E. ve Siyez, D. M. (2017). Cinsel sağlık eğitimi programının 9. sınıf öğrencilerinin cinsel sağlık bilgi düzeyleri ve tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 32 (3): 560-580.

Cinsel Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (CİSOY)

Üstgörül, S. (2022). Cinsel Sağlık Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 164-176. https://doi.org/10.46971/ausbid.1086403

Cinsel Sağlık Okuryazarlık Ölçeği

  Üstgörül, S. (2022). Cinsel Sağlık Okuryazarlık Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 164-176. https://doi.org/10.46971/ausbid.1086403  

Cinsel Uyum ve Beden İmajı

Erol Ursavaş, F., & Karayurt, Ö. (2016). Adaptation of the Sexual Adjustment and Body Image Scale in Turkish breast cancer women. International Journal of Nursing Knowledge, 27(3), 162-169.

Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği

Tuğut, N. ve Gölbaşı, Z. (2010). Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği - Kadın Türkçe Versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 32, 172-180.

Cinsel Yaşamda Üstünlük Ölçeği

Uçan, G. ve Baydur, H. (2018). Cinsel Yaşamda Üstünlük Ölçeği: Kadın örnekleminde geçerlilik ve güvenilirlik ölçütleri. Anatolian Journal of Psychiatry,19(1), 52-62.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklardan Korunmaya Yönelik Davranışlar Ölçeği

Kılavuz, M. & Yiğit F. (2023). What do I do to avoid sexually transmitted diseases? A scale development study: behavioral scale for protection from sexually transmitted diseases. BMC Women’s Health, 23. https://doi.org/10.1186/s12905-023-02658-9

Cinsiyet Özcülüğü Ölçeği

Şahin, Ö. ve Soylu Yalçınkaya, N. (2022). Cinsiyet Özcülüğü Ölçeğinin Türkçe uyarlaması ve psikometrik özellikleri. Nesne Psikoloji Dergisi, 10(23), 17-31. doi:10.7816/nesne-10-23-02

Cinsiyet Rol Standartları Ölçeği

Eker, F. (1994). Babaların çocuk bakımı ve ev işlerine katılım düzeyleri ve belirleyicileri (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi