TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji » 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Satman, C. ve Duyan, V. (2012). Ekip Değerlendirme Ölçeği, Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği ve Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 1–15.


Geliştiren/Uyarlayan
Cem SATMAN, Veli Duyan


Yıl
2012


Kaynak Adı
Ekip Değerlendirme Ölçeği, Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği ve Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması


Dergi
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi


Cilt
1


Sayı
2


Sayfa Aralığı
1-15


Link:
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/72/1845/19433.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Veli Duyan


İletişim
duyanveli@yahoo.com


Ölçülen Özellikler
Ekip Çalışması, Tutum


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

8 maddeden oluşmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir
Bütün öğretmenlere


Derecelendirme
7’li likert tipinde (1 kesinlikle katılmıyorum, 7 kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 8 ile 42 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek ayrıca toplam iyi oluş puanı vermektedir.


Çeviri Süreci

Orijinali İngilizce olan her üç ölçek, Hacettepe Üniversitesi’nden iki, Ankara Üniversitesi’nden üç olmak üzere beş akademisyene Türkçe çevirisi yaptırılmıştır. Daha sonra bu çeviriler bir araya getirilerek hepsinin ortak yönleri aranmış ve farklılık gösteren ifadeler, çeviri yapan kişiler ile görüşülerek ortak bir cümle haline getirilmiştir. Uzman görüşüne dayanarak oluşturulan Türkçe formlar, öncekinden farklı üç kişi tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Ölçeklerin orijinal hali ile tekrar İngilizceye çevrilmiş halleri Ankara Üniversitesi’nden öncekinden farklı iki akademisyene incelettirilerek, iki metin arasında farklılığın olmadığı yönünde ortak görüşe varılmıştır.


Geçerlik

Yapı Geçerliği: Yapı geçerliğini belirlemek amacıyla her üç ölçek için ayrı ayrı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi ile ölçeklerin, ölçmek istediği yapıyı ölçüp ölçmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Faktör analizine alınan değişkenlerin (maddelerin) kaç faktörde toplandığını belirlemek amacıyla öncelikle özdeğerlere (Eigenvalue) ve varyansın açıklanan yüzdelerine bakılmıştır.


Güvenirlik

Güvenirliği için iki ayrı yönteme başvurulmuştur. Bunlardan biri test-tekrar test yöntemidir. Bu amaçla her üç ölçek ilk olarak 45 öğretmene uygulanmıştır. İki hafta sonra bu öğretmenlerden 37’sine ulaşılabilmiştir. İk ölçüm ile ikinci ölçümden alınan puanlar arasındaki korelasyon Ekip Değerlendirme Ölçeği için 0.786 (p=000); Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği için 0.872 (p=0.000) ve Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği için 0.825 (p=0.000) olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi