TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji » 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Satman, C. ve Duyan, V. (2012). Ekip Değerlendirme Ölçeği, Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği ve Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 1–15.


Geliştiren/Uyarlayan
Cem SATMAN, Veli Duyan


Yıl
2012


Kaynak Adı
Ekip Değerlendirme Ölçeği, Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği ve Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması


Dergi
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi


Link:
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/72/1845/19433.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Veli Duyan


İletişim
duyanveli@yahoo.com


Ölçülen Özellikler
Ekip Çalışması, Ekip Çalışmasına Yönelik Tutum


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

16 maddeden oluşmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir
Bütün öğretmenlere


Derecelendirme
7’li likert tipinde (1 kesinlikle katılmıyorum, 7 kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 16 ile 112 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek ayrıca toplam iyi oluş puanı vermektedir.


Çeviri Süreci

Orijinali İngilizce olan her üç ölçek, Hacettepe Üniversitesi’nden iki, Ankara Üniversitesi’nden üç olmak üzere beş akademisyene Türkçe çevirisi yaptırılmıştır. Daha sonra bu çeviriler bir araya getirilerek hepsinin ortak yönleri aranmış ve farklılık gösteren ifadeler, çeviri yapan kişiler ile görüşülerek ortak bir cümle haline getirilmiştir. Uzman görüşüne dayanarak oluşturulan Türkçe formlar, öncekinden farklı üç kişi tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Ölçeklerin orijinal hali ile tekrar İngilizceye çevrilmiş halleri Ankara Üniversitesi’nden öncekinden farklı iki akademisyene incelettirilerek, iki metin arasında farklılığın olmadığı yönünde ortak görüşe varılmıştır.


Geçerlik

Yapı Geçerliği: Yapı geçerliğini belirlemek amacıyla her üç ölçek için ayrı ayrı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi ile ölçeklerin, ölçmek istediği yapıyı ölçüp ölçmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Faktör analizine alınan değişkenlerin (maddelerin) kaç faktörde toplandığını belirlemek amacıyla öncelikle özdeğerlere (Eigenvalue) ve varyansın açıklanan yüzdelerine bakılmıştır.


Güvenirlik

Madde analizine alınmış ve madde özellikleri belirlenmiştir. Madde toplam puan korelasyonları 0.501 ile 0.586 arasında değişmektedir. İstatistiksel olarak manidar olan korelasyon katsayıları, maddelerin ayırıcılığı için yeterli bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi