TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ekip Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji » 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Satman, C. ve Duyan, V. (2012). Ekip Değerlendirme Ölçeği, Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği ve Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 1–15.


Geliştiren/Uyarlayan
Cem SATMAN, Veli Duyan


Yıl
2012


Kaynak Adı
Ekip Değerlendirme Ölçeği, Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği ve Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması


Dergi
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi


Cilt
1


Sayı
2


Sayfa Aralığı
1-15


Link:
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/72/1845/19433.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Veli Duyan


İletişim
duyanveli@yahoo.com


Ölçülen Özellikler
Ekip Çalışması, Ekip Değerlendirmesi


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

13 maddeden oluşmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir
Öğretmenlere


Derecelendirme
7’li likert tipinde (1 kesinlikle katılmıyorum, 7 kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 13 ile 91 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Düşük puanlar geleneksel yaklaşımı (örn., “Çalıştığım yerde yapılan etkinliklerde yöneticiler lider konumdadır”, “Çalıştığım yerde görüş farklılıkları iyi bir şekilde yönetilir”) gösterirken, yüksek puanlar ekip çalışmasında işbirliği yaklaşımını (örn., “Çalıştığım yerde liderlik iyi anlaşılmıştır ve etkinliğin türüne göre belirlenir”, “Çalıştığım yerde görüş farklılıkları açık bir şekilde tartışılır ve ele alınır”) göstermektedir


Çeviri Süreci

Ölçeğin Türkçe formu kullanışmıştır.


Geçerlik

Yapı Geçerliği: Yapı geçerliğini belirlemek amacıyla her üç ölçek için ayrı ayrı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi ile ölçeklerin, ölçmek istediği yapıyı ölçüp ölçmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Faktör analizine alınan değişkenlerin (maddelerin) kaç faktörde toplandığını belirlemek amacıyla öncelikle özdeğerlere (Eigenvalue) ve varyansın açıklanan yüzdelerine bakılmıştır.


Güvenirlik

Güvenirliği için iki ayrı yönteme başvurulmuştur. Bunlardan biri test-tekrar test yöntemidir. Bu amaçla her üç ölçek ilk olarak 45 öğretmene uygulanmıştır. İki hafta sonra bu öğretmenlerden 37’sine ulaşılabilmiştir. İlk ölçüm ile ikinci ölçümden alınan puanlar arasındaki korelasyon Ekip Değerlendirme Ölçeği için 0.786 (p=000) bulunmuştur. İkinci yöntem olarak ölçeği oluşturan maddelerin iç tutarlılığını veren Cronbach Alpha Katsayısı hesaplanmıştır. SPSS 16 ile maddelerin iç tutarlılık katsayısı Ekip Değerlendirme Ölçeği için 0.871 bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi