TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ekip Değerlendirme Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/72/1845/19433.pdf


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Satman, C. ve Duyan, V. (2012). Ekip Değerlendirme Ölçeği, Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği ve Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 1–15.


Geliştiren/Uyarlayan: Cem SATMAN, Veli Duyan


Yıl: 2012


Kaynak Adı: Ekip Değerlendirme Ölçeği, Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği ve Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması


Dergi: Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi


Cilt: 1


Sayı: 2


Sayfa Aralığı: 1-15


Sorumlu Yazar: Veli Duyan


İletişim: duyanveli@yahoo.com


Ölçülen Özellikler: Ekip Çalışması, Ekip Değerlendirmesi


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

13 maddeden oluşmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir: Öğretmenlere


Derecelendirme: 7’li likert tipinde (1 kesinlikle katılmıyorum, 7 kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 13 ile 91 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi:

Düşük puanlar geleneksel yaklaşımı (örn., “Çalıştığım yerde yapılan etkinliklerde yöneticiler lider konumdadır”, “Çalıştığım yerde görüş farklılıkları iyi bir şekilde yönetilir”) gösterirken, yüksek puanlar ekip çalışmasında işbirliği yaklaşımını (örn., “Çalıştığım yerde liderlik iyi anlaşılmıştır ve etkinliğin türüne göre belirlenir”, “Çalıştığım yerde görüş farklılıkları açık bir şekilde tartışılır ve ele alınır”) göstermektedir


Çeviri Süreci:

Ölçeğin Türkçe formu kullanışmıştır.


Geçerlik:

Yapı Geçerliği: Yapı geçerliğini belirlemek amacıyla her üç ölçek için ayrı ayrı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi ile ölçeklerin, ölçmek istediği yapıyı ölçüp ölçmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Faktör analizine alınan değişkenlerin (maddelerin) kaç faktörde toplandığını belirlemek amacıyla öncelikle özdeğerlere (Eigenvalue) ve varyansın açıklanan yüzdelerine bakılmıştır.


Güvenirlik:

Güvenirliği için iki ayrı yönteme başvurulmuştur. Bunlardan biri test-tekrar test yöntemidir. Bu amaçla her üç ölçek ilk olarak 45 öğretmene uygulanmıştır. İki hafta sonra bu öğretmenlerden 37’sine ulaşılabilmiştir. İlk ölçüm ile ikinci ölçümden alınan puanlar arasındaki korelasyon Ekip Değerlendirme Ölçeği için 0.786 (p=000) bulunmuştur. İkinci yöntem olarak ölçeği oluşturan maddelerin iç tutarlılığını veren Cronbach Alpha Katsayısı hesaplanmıştır. SPSS 16 ile maddelerin iç tutarlılık katsayısı Ekip Değerlendirme Ölçeği için 0.871 bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi