Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Yaşar, M. (2014). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Uluslararası E-Dergi, 4(1), 259-279.

DOI: 
http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.13
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Metin Yaşar
İletişim: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

3 alt boyut,20 madde

Olumsuz Yaklaşım (11 m): Ölçme-değerlendirme dersine yönelik olumsuzluk içeren duygularımın olumlu anlamdaki duygularıma göre daha ağır bastığını hissediyorum.

Önem (5 m): Ölçme-değerlendirme dersinin bana çok fayda sağlayacağını düşünüyorum.

Bilişsel Yeterlik (4 m): Ölçme-değerlendirme dersinde başarılı olduğum söylenemez.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li likert
Ölçeğin Puanlaması: 

Bir cevaplayıcının alacağı en düşük puan 44 ve alacağı maksimum puan ise 220’dir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

AFA sonucunda veri toplama aracının yapı geçerliliğine sahip olduğu ve ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısının .94 olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin üç alt boyutuna ilişkin güvenirlik katsayısı sırasıyla faktör 1 için .93, faktör 2 için .88 ve faktör 3 için ise .84 olarak hesaplanmıştır. Öte yandan AFA analizi sonuçlarının doğruluğunu test etmek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi